Optie tuinbouw in de tweede graad
Als je in de tweede graad kiest voor de optie tuinbouw, dan krijg je extra lessen tuinaanleg en tuinbouwteelten. Dit houdt in dat je veel in het groen op ons schooldomein aan het werk bent. Je kweekt en verzorgt bijvoorbeeld fruit, groneten en tal van bloemen, struiken en bomen. Er staan ook bedrijfsbezoeken op het programma zoals  tuinen, boomkwekerij enz....

A-finaliteit (bso) Plant-Dier-Milieu Optie Tuinbouw

In de 2e graad leer je al doende de brede waaier aan teelten (landbouw- , tuinbouw- en bloementeelt) kennen. Je leert over de bodem, de vermeerdering en de verzorging, het oogsten en de verwerking van planten. Je  leert ook met machines werken en taken in de tuinaanleg uitvoeren om bij de overgang naar de 3e graad te kunnen kiezen voor datgene wat je het beste ligt.

Al doende  leer je de machines, de gereedschappen, het materiaal en de uitrusting kennen, gebruiken en onderhouden. Je leert over dierenwelzijn, ecologisch en duurzaam omgaan met de groene sector.
Later kan je je kennis en kunde gebruiken om in de tuinbouw of tuinaanleg te werken of om een rendabel productiebedrijf op poten te zetten.

  • D&A-finaliteit (tso) Plant- Dier- en Milieutechnieken Optie Tuinbouw

Deze studierichting richt zich tot leerlingen met interesse voor praktisch werk binnen en buiten in de tuinbouw (groenten, bloemen, fruit, tuinaanleg of -onderhoud). Plant-, dier- en milieutechnieken is een theoretisch-praktische studierichting. Je krijgt een brede basisvorming (talen, wiskunde, wetenschappen, ..).
In deze richting krijg je volgende specifieke vakken en toepassingen:
-chemie (eigenschappen van stoffen, chemische formules, reactievergelijkingen, ...)
-biologie van dieren en planten
-aardwetenschappen (bodemkunde, ecologie, ...)
Daarnaast leer je basisvaardigheden om het gebruik, onderhoud en herstellingen van machines en technische installaties uit te voeren.
Je leert ook respectvol, verantwoord, diervriendelijk, ecologisch en duurzaam omgaan met de argrarische en groene sector.

  

Tuinbouw in de derde graad en het zevende jaar

  • A-finaliteit (bso) Tuinbouw
  • A-finaliteit (bso) Tuinbouw-Duaal
  • D&A-finalteit (tso) Planttechnische wetenschappen

In de BSO-afdeling kan je kiezen voor de studierichting Tuinbouw en Groenvoorziening.
Ons schoolbedrijf, met 4300 m2 glasteelten en 8000 m2 openluchtteelten, is volledig up-to-date door de introductie van o.a. substraatteelten, computergestuurde informatieverwerking en automatisatie, nieuwe teelten, in-vitroteelt, ...

Jaarlijks leggen onze leerlingen een deel van het campusdomein opnieuw aan tijdens de uren praktijk tuinaanleg. Bovendien vormen de vele planten op het domein een dankbaar studieobject op zich. Ook bloemschikken komt aan bod in het programma. Een degelijke technische opleiding en technisch wetenschappelijk onderbouwde leeroefeningen vormen je tot een vakbekwaam persoon. Je leert tuinen ontwerpen en tekenen op de computer. Je krijgt les in plantenkennis, teelttechnieken en gewasbescherming. Boekhouden, wetgeving en informatica zijn een must om later eventueel een eigen bedrijf uit te bouwen.

De TSO-afdeling besteedt meer aandacht aan theoretische kennis en biedt je daardoor ruime kansen tot verdere studies. Je krijgt daarom meer theoretische vakken en minder praktijkvakken. Onze beroepsafdeling is er voor jongens en meisjes van wie handvaardigheid en werkkracht de grootste troef is. In het lessenrooster is er dan ook meer praktijk en minder algemene vorming voorzien.

Na het zesde jaar Tuinbouw bso kan je een zevende specialisatiejaar ‘Tuinaanleg en onderhoud’ of ‘Tuinbouwproductie’ volgen. Na dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs, net zoals een tso-leerling na het zesde jaar. Dit diploma vergroot je kansen bij werkaanbiedingen in onder andere de openbare sector (gemeente, provincie, …).

Je kan de derde graad bso Tuinbouw ook duaal volgen.

Duaal leren is een combinatie van ‘leren op school’ (2 dagen/week) en ‘leren in een bedrijf’ (3 dagen/week). Op school krijg je naast de algemene vorming ook beroepsgerichte vorming. Op de werkleerplek leer je onder begeleiding van een mentor zowel de theoretische kennis als de praktische vaardigheden die het beroep inhouden.

Je krijgt een trajectbegeleider op school, jouw persoonlijke coach die je helpt doorheen jouw leerproces. Hij/zij houdt ook nauw contact met de mentor in het stagebedrijf.

Je behaalt een identiek getuigschrift of diploma zoals in het gewone traject in het secundair onderwijs. Wie niet slaagt voor de algemene vorming, kans alsnog een certificaat van beroepskwalificatie behalen.