Tuinbouw

 

Optie tuinbouw in de tweede graad

Als je in de tweede graad kiest voor de optie tuinbouw, dan krijg je extra lessen groenteteelt, fruitteelt, boomteelt, bloemsierkunst en bloementeelt. Dit houdt in dat je veel in of rond de serres van de school aan het werk bent. Je kweekt en verzorgt bijvoorbeeld aardbeien, paprika’s, tomaten, appels, peren en tal van bloemen, struiken en bomen. Er staan ook tal van bedrijfsbezoeken op het programma zoals een groentebedrijf, een boomkwekerij , een bloemenkwekerij en een aantal tuinen.

  

Tuinbouw in de derde graad en het zevende jaar

In de BSO-afdeling kan je kiezen voor de studierichting Tuinbouw en Groenvoorziening.
Ons schoolbedrijf, met 4300 m2 glasteelten en 8000 m2 openluchtteelten, is volledig up-to-date door de introductie van o.a. substraatteelten, computergestuurde informatieverwerking en automatisatie, nieuwe teelten, in-vitroteelt, ... Jaarlijks leggen onze leerlingen een deel van het campusdomein opnieuw aan tijdens de uren praktijk tuinaanleg. Bovendien vormen de vele planten op het domein een dankbaar studieobject op zich. Ook bloemschikken komt aan bod in het programma. Een degelijke technische opleiding en technisch wetenschappelijk onderbouwde leeroefeningen vormen je tot een vakbekwaam persoon. Je leert tuinen ontwerpen en tekenen op de computer. Je krijgt les in plantenkennis, teelttechnieken en gewasbescherming. Boekhouden, wetgeving en informatica zijn een must om later eventueel een eigen bedrijf uit te bouwen.

De TSO-afdeling besteedt meer aandacht aan theoretische kennis en biedt je daardoor ruime kansen tot verdere studies. Je krijgt daarom meer theoretische vakken en minder praktijkvakken. Onze beroepsafdeling is er voor jongens en meisjes van wie handvaardigheid en werkkracht de grootste troef is. In het lessenrooster is er dan ook meer praktijk en minder algemene vorming voorzien.

Na het zesde jaar tuinbouw BSO kan je een zevende specialisatiejaar ‘tuinaanleg en onderhoud’ of ‘tuinbouwproductie’ volgen. Na dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs, net zoals een TSO-leerling na het zesde jaar. Dit diploma vergroot je kansen bij werkaanbiedingen in onderandere de openbare sector (gemeente, provincie, …). Na een 6e TSO of 7e BSO kan je de Se-n-Se-opleiding (7e TSO) ‘bedrijfsleider tuinbouw’ volgen. Deze opleiding is op maat gemaakt voor jou indien je na het beëindigen van je landbouwstudies je nog één jaar verder wilt specialiseren. Alle opties bieden een mix van praktijk, theorie, sprekers, bedrijfsbezoeken en veel stage in binnen- en buitenland. Je komt 2 dagen per week naar school