Stage

Als leerling in VABI zal je in de derde graad stage moeten lopen op een bedrijf. Je kiest zelf je stageplaats volgens je interesses en liefst in het verlengde van je geïntegreerde proef (eindwerk). Dit gebeurt in samenspraak met de school.

Stage in 5 en 6 BSO

De leerlingen van 5 BSO dierenzorg gaan elke maandag een hele dag op stage. Voor leerlingen van 6 BSO dierenzorg is dat elke vrijdag. De leerlingen van 5 en 6 BSO land- en tuinbouw hebben elke week stage op vrijdag.

Stage in 5 en 6 TSO (dierenzorg, landbouw en tuinbouw)

Deze stageperiode is een blokstage van twee weken voor de paasvakantie. De leerlingen landbouw en heel wat leerlingen tuinbouw en dierenzorg gaan hierbij op buitenlandse stage naar Frankrijk, Nederland, Denemarken, Estland,...

Stage 3de graad Biotechnische wetenschappen en Biotechnieken

Twee weken voor de paasvakantie loop je in de het 6de jaar biotechnologische wetenschappen en in het 5de en 6de jaar biotechnieken stage. Je kiest zelf jouw stageplaats in functie van je interesse en eindwerk. Het doel van de stage is dat je labowerk gaat toepassen in de praktijk en dat je eens ziet hoe het er in een bedrijf aan toe gaat.

Voorbeelden van stageplaatsen zijn: Plastic Deceuninck, Belgomilk, Soubry, pinguin, Lays, Desotec, ...

We proberen ook steeds buitenlandse stages aan te bieden. In het verleden gingen leerlingen al onder meer naar Oostenrijk, Nederland, Noorwegen en Finland.

Stage in 7 BSO dierenzorg (specialisatiejaar)

Deze stageperiode noemen we blokstage omdat ze 'geblokt' staat in drie periodes van telkens twee weken voor of na de herfst-, krokus- en paasvakantie.

Stage voor 7 BSO landbouw en tuinbouw (specialisatiejaar)

De leerlingen van 7 BSO land- en tuinbouw hebben elke week stage op vrijdag.