Inschrijven

Inschrijven voor schooljaar 2023-2024:

Om in te schrijven voor het huidige schooljaar neemt u best telefonisch contact met de school.

Infoavond voor ouders van 12-jarigen:

Op 16 maart houden we een infodag voor ouders van leerlingen die naar het eerste middelbaar gaan. Daar krijgen jullie een algemene uitleg over de schoolwerking en verschillende keuzevakken. Daarna is er ruimte om de campus te bezoeken of om vragen te stellen aan specifieke leerkrachten (titularissen - leerkrachten keuzevakken - zorg - ...) die deze avond ook aanwezig zullen zijn. Meer info over de infoavond volgt later.

Opendeurdag:

Onze opendeurdag gaat door op 9 mei (Hemelvaart). Het zal mogelijk zijn om die dag in te schrijven. Daarvoor moet er geen afspraak gemaakt worden.

Wat breng je mee naar een inschrijfmoment?

- Je identiteitskaart

- Het laatste rapport

- De BASO-fiche (enkel voor leerlingen die uit het lager komen).

- Attesten ifv dyslexie, dyscalculie, ondersteuning,... (enkel indien van toepassing)

 

Enkel je identiteitskaart is nodig om de inschrijving te voltooien. De andere documenten helpen ons om de juiste beginsituatie in te schatten zodat we van de eerste keer een vlotte start kunnen nemen!