Secretariaat

Op het secretariaat komt alle info toe en wordt gezorgd dat deze tot bij de juiste mensen terecht komt. Als leerlingen afwezig zijn bellen de ouders naar school om dit te laten weten. Daarnaast kan je hier ook attesten verkrijgen bijvoorbeeld voor het openbaar vervoer.

Het secretariaatsteam bestaat uit:

Mevr. Delphine Deboeuf

Dhr. Carl Marichal

Dhr. Toon Bernaert

Mevr. Daphné Holvoet

Dhr. Francky Leenknecht