Plant en Milieu, onze studierichting voor leerlingen die zich willen specialiseren in tuinbouwteelten

Volgend schooljaar, vanaf 1 september 2023, start de modernisering van het onderwijs in de derde graad. De vroegere studierichting Tuinbouw en Groenvoorziening wordt nu de studierichting Plant en Milieu of de studierichting Groenaanleg en Beheer.
De nieuwe studierichting Plant en Milieu (5de en 6de BSO) richt zich tot de jongeren die interesse hebben in de teelt en mechanisatie van diverse tuinbouwgewassen en zich daar verder willen in specialiseren.

In deze praktisch gerichte opleiding krijg je het vermeerderen, verzorgen en oogsten van land- en tuinbouwgewassen onder de knie. Ook het bedienen, besturen, onderhouden, afstellen en controleren van land- en tuinbouwmachines komen aan bod.
Afgestudeerden kunnen starten als werknemer in plantenkwekerijen, in tuinbouwbedrijven, in toeleveringsbedrijven, in de groensector, bij proefstations en veilingen.

De uitgebreide infrastructuur op ons schoolbedrijf maakt dat je de kans krijgt de teelt en verzorging van heel veel verschillende voedingsgewassen en sierteelten onder de knie te krijgen. Als je in de derde graad Plant en Milieu volgt zal je ook veel lessen krijgen over het gebruik en het dagelijks onderhoud van diverse land- en tuinbouwmachines. Naast de lessen die theorie en praktijk integreren, zal je ook een stagebedrijf kunnen kiezen volgens je interesse. Ook een buitenlandse stage behoort tot de mogelijkheden

De uitgebreide infrastructuur op ons schoolbedrijf maakt dat je de kans krijgt de teelt en verzorging van heel veel verschillende voedingsgewassen en sierteelten onder de knie te krijgen. Als je in de derde graad Plant en Milieu volgt zal je ook veel lessen krijgen over het gebruik en het dagelijks onderhoud van diverse land- en tuinbouwmachines. Naast de lessen die theorie en praktijk integreren, zal je ook een stagebedrijf kunnen kiezen volgens je interesse. Ook een buitenlandse stage behoort tot de mogelijkheden

In onze serres worden er groenten en aardbeien op substraat geteeld volgens professionele lastenboeken. Je leert er ook werken met de computergestuurde voedings- en klimaatregeling. Bij de teelt en verzorging van de teelt volg je een professioneel lastenboek. Het oogsten en verkoopsklaar maken gebeurt volgens de meest recente kwaliteitsnormen. In onze serres met computersturing leer je ook bloemen en planten opkweken. Zaaien, stekken, enten leer je aan de hand van de verschillende sierteeltgewassen die op onze school geteeld worden. De ingepotte  planten zal je verder verzorgen op eb- en vloedtafels in de serres of op een modern containerveld in openlucht voorzien van beregening en recirculatie.

Ook de grondteelt van groenten en sierteelten krijg je onder de knie, zowel onder glas, in onze plastiektunnels als in open lucht. Grondbewerking, zaaien, planten, bemesten, gewasbescherming, zowel manueel als machinaal, maken dan ook deel uit van je opleiding. De moderne, gecontroleerde teeltwijze maakt dat de door jou opgevolgde teelten kunnen verkocht worden aan de Reo Veiling. De teelten in openlucht bevinden zich zowel in de Zuidstraat  als op onze hoeve in de Wagenstraat.

Meer info over de studierichtingen tuinbouw en de lessentabellen vind je hier.  Wens je meer info via een persoonlijke rondleiding op onze school? Dat kan. Je kan een afspraak reserveren via deze pagina