1ste leerjaar B

Kansen om te groeien

In het eerste jaar zet je klasleraar je op weg tijdens een vast lesuur per week: het klasuur. Je leert er bijv. je boekentas maken en je krijgt ook heel wat nuttige leer- en examentips. Je leerkracht gaat ook na of je steun nodig hebt bij kleine of grotere problemen.

In het eerste jaar krijgen alle leerlingen een uur per week remediëring; je krijgt in kleine groepjes extra uitleg voor de vakken waarin het wat moeilijker loopt. In het tweede jaar krijgen alle leerlingen uit de A-stroom ook wekelijks remediëring, voor de leerlingen uit de B-stroom bepalen de leerkrachten wie naar de remediëring komt.

In het eerste en tweede jaar krijg je volop de kans om je computervaardigheden bij te spijkeren. Dit komt in alle vakken aan bod, maar ook tijdens het klasuur en tijdens het remediëringsuur zetten we daar op in.

Algemene vorming op jouw maat

We werken in 1B eerst nog een aantal leerstofonderdelen uit het basisonderwijs af. Je zit hier volledig op je plaats als je graag met je handen wil en kan werken, en als je voldoende tijd nodig hebt om de basisleerstof te verwerven.

 

 

Plaats voor talent: keuzes in het eerste jaar

In het eerste jaar kies je telkens voor een hoofdkeuze en 2 andere keuzes. De hoofdkeuze krijg je elke week 2 uur. Daar kan je kiezen tussen STEM-biowetenschappen, Plant, dier en milieu en Sport afhankelijk van je cognitief niveau. De andere keuzes wisselen week per week af. Daarbij kan je kiezen tussen Problem Solving, PDM, STEM-technologie, Beeldatelier en Sport.

PLANT DIER MILIEU

In PDM verdiep je je in het leven van dieren en planten en hoe de mens daarmee omgaat. Je leert technieken aan om te planten en te zaaien en krijgt ook de basisprincipes van dierenverzorging. Je komt dus in contact met verschillende aspecten van de agro-sector.

SPORT

Je ontdekt verschillende sporten die niet aan bod komen in de algemene vorming: krachtbal, free running, gaelic football,... Wie kiest voor sport, moet graag sporten. Je moet dus zeker geen topsporter zijn, maar je mag de zweetdruppels tijdens het sporten niet schuwen!

STEM-TECHNOLOGIE

In deze lessen leer je omgaan met verschillende werktuigen (zaag, vijl, boormachine, soldeerbout,...) en materialen (houtsoorten, metalen,...)

BEELDATELIER

In dit vak leer je zien met je handen: je werkt met verschillende materialen en technieken en je ontdekt op een creatieve manier wat je daarmee kan maken.