1ste leerjaar A

Kansen om te groeien

In het eerste jaar zet je klasleraar je op weg tijdens een vast lesuur per week: het klasuur. Je leert er bijv. je boekentas maken en je krijgt ook heel wat nuttige leer- en examentips. Je leerkracht gaat ook na of je steun nodig hebt bij kleine of grotere problemen.

In het eerste jaar krijgen alle leerlingen een uur per week remediëring; je krijgt in kleine groepjes extra uitleg voor de vakken waarin het wat moeilijker loopt. In het tweede jaar krijgen alle leerlingen uit de A-stroom ook wekelijks remediëring, voor de leerlingen uit de B-stroom bepalen de leerkrachten wie naar de remediëring komt.

In het eerste en tweede jaar krijg je volop de kans om je computervaardigheden bij te spijkeren. Dit komt in alle vakken aan bod, maar ook tijdens het klasuur en tijdens het remediëringsuur zetten we daar op in.

Algemene vorming op jouw maat

We kiezen voor voldoende uitdaging en passende begeleiding waar nodig. Daarom bieden we de algemene vorming aan in verschillende groepen, zodat elke leerling bij ons een boeiend aanbod krijgt. De 3 groepen zijn:

 

 

1A Algemeen

Je had het soms moeilijk met bepaalde leerstofonderdelen in het basisonderwijs.

Je denkt graag praktisch en maakt theorie graag concreet.

Leerstof onthouden lukt mits veel herhaling.

1A Accent

Je hebt het basisonderwijs probleemloos doorlopen.

Met hulp en tijd begrijp je ook complexe handelingen en theoretisch uitleg.

Leerstof onthouden lukt goed.

1A Extra

Je behaalde uitstekende resultaten in het zesde leerjaar.

Je bent sterk in het abstract denken en je begrijpt snel complexe handelingen.

Leerstof onthouden lukt snel.

Plaats voor talent: keuzes in het eerste jaar

In het eerste jaar kies je telkens voor een hoofdkeuze en 2 andere keuzes. De hoofdkeuze krijg je elke week 2 uur. Daar kan je kiezen tussen STEM-biowetenschappen, Plant, dier en milieu en Sport afhankelijk van je cognitief niveau. De andere keuzes wisselen week per week af. Daarbij kan je kiezen tussen Problem Solving, PDM, STEM-technologie, Beeldatelier en Sport.

STEM-BIOWETENSCHAPPEN

In dit vak onderzoek je de invloed van de biowetenschappen op mens, dier, plant en milieu. Je zal kennis maken met laboproeven, je zal eenvoudige experimenten uitvoeren, je zal een proefveldje aanleggen om te bestuderen hoe en waarom siergewassen, voedergewassen en voedsel voor de mens groeien, enzovoort. Dit is dus een vak voor wie interesse heeft in de biowetenschappelijke achtergrond van verschijnselen in ons leefmilieu.

STEM-PLANT DIER MILIEU

In STEM-PDM verdiep je je in het leven van dieren en planten en hoe de mens daarmee omgaat. Je leert technieken aan om te planten en te zaaien en krijgt ook de basisprincipes van dierenverzorging. Je komt dus in contact met verschillende aspecten van de agro-sector.

SPORT

Je ontdekt verschillende sporten die niet aan bod komen in de algemene vorming: krachtbal, free running, gaelic football,... Wie kiest voor sport, moet graag sporten. Je moet dus zeker geen topsporter zijn, maar je mag de zweetdruppels tijdens het sporten niet schuwen!

STEM-TECHNOLOGIE

In deze lessen leer je omgaan met verschillende werktuigen (zaag, vijl, boormachine, soldeerbout,...) en materialen (houtsoorten, metalen,...)

PROBLEM SOLVING

De wereld wordt alsmaar complexer. Daarom is het belangrijk dat je problemen leert herkennen en dat je oplossingen bedenkt en realiseert. In dit vak, dat je het eerste jaar kan volgen, word je uitgedaagd om op een plezierige en leerrijke manier die vaardigheden te verruimen. Wie zijn hersenen wil breken over logische raadsels komt zeker aan zijn trekken!

LABOTECHNIEKEN

Wat gebeurt er als je verschillende stoffen samenvoegt? Hoe ziet iets eruit onder een microscoop? Op welke manier kan je stoffen van elkaar scheiden? In het tweede jaar leer je de basis van laboratoriumwerk in dit vak. Een aanrader voor wie graag experimenteert!

BEELDATELIER

In dit vak leer je zien met je handen: je werkt met verschillende materialen en technieken en je ontdekt op een creatieve manier wat je daarmee kan maken.