Veranderingen 2e graad : Plant, Dier en Milieu

PICT5321 Een 2-tal jaar terug begon het Ministerie van Onderwijs enkele studiegebieden, waaronder het agrarisch onderwijs, te screenen of door te lichten. De boodschap hierbij was duidelijk: stel een nieuwe structuur en/of rationalisatie voor van het huidig agrarisch onderwijs of er zal een voorstel komen vanuit de overheid zelf. Na veel vergaderen en heel wat discussies én een compromis met de andere scholen en/of netten kwam er voor de 2e graad (= 3e en 4e jaar) het volgende uit de bus:

In plaats van de huidige studierichtingen zal de naam en gedeeltelijk de inhoud wijzigen in een studierichting die opgebouwd wordt rond 3 clusters: namelijk plant-dier en milieu, afgekort PDM. Biotechnische wetenschappen verandert niet en blijft gewoon zoals het nu is. Ook de derde graad blijft zoals het is.

Bedoeling:

IMG_0256De doelstelling is een verbreding van de tweede graad waardoor elke leerling les zal krijgen over planten, over dieren en over milieu. Het komt erop neer dat de leerlingen een bredere vorming krijgen maar er blijft nog de mogelijkheid om een optie te nemen.

Keuze dierenzorg, landbouw, tuinbouw.

Het betekent dus niet dat alle leerlingen samengezet zullen worden. Afhankelijk van het aantal streven we ernaar om de leerlingen per optie apart les te laten volgen.

Zoals vermeld zal het leerplan toelaten om de leerlingen ook apart te zetten volgens hun keuze:
*PDM, optie landbouw (2de graad)
*PDM, optie tuinbouw
(2de graad)
*PDM, optie dierenzorg
(2de graad)

We vinden het belangrijk voor de motivatie dat leerlingen hun gading zullen vinden in hetgeen aangeboden wordt en daarom opteren we voor dit systeem.
Naast de gedeeltelijke keuze van welk soort plant of dier betekent dit voor de leerlingen geen totale ommezwaai met de huidige richtingen. Bijvoorbeeld voor landbouw andere diersoorten dan voor dierenzorg, voor tuinbouw andere praktijk van planten dan voor landbouw, enz… Voor TSO zal de optie een 4-tal uur zijn/week, voor BSO een 8-tal uur/week.

Uiteindelijk worden de leerlingen goed voorbereid om in de 3e graad uit de huidige richtingen een gemotiveerde keuze te maken.

Inhoud:

PICT4373 De inhoud van het leerplan PDM is een samenvatting van de huidige bestaande leerplannen. De kern wordt behouden en er komt een 3e pijler extra waardoor er minder specialisatie is in de 2e graad. Dit geeft als voordeel dat de keuze wat uitgesteld wordt. Niettemin worden ze goed gevormd om probleemloos naar de 3e graad over te stappen. Wat het soort plant of dier betreft laat het leerplan nog voldoende vrijheid om een keuze te laten aan de school.

=>Plant:

plantenkennis, levensprocessen in de plant, plantenvermeerdering, basis van tuinaanleg, gebruik van machines en materialen met betrekking tot planten, enz..

=>Dier:

dierenrassen, levensprocessen in dieren, dieren voederen, vermeerderen en verzorgen, gebruik van materialen en kennis van huisvesting van dieren, respectvol omgaan met dieren, enz…

=>Milieu:

basisinzichten verwerven in bodemkunde, klimatologische en chemische processen (=bemestingsleer), respectvol omgaan met het milieu, inzicht verwerven in biotische en abiotische invloedsfactoren, macrofauna en flora, enz..

Derde graad:

De 3e graad (= het 5, 6e en evt het 7e jaar) blijft onveranderd. In deze graad zullen we via technische vakken, praktijk, stage en onze goede infrastructuur verder werken aan een goede en stevige basis om ofwel aan de slag te gaan na het secundair ofwel te starten met een hogere opleiding.

Maak uw keuze uit onze twee verschillende folders met alle info over de school en de studierichtingen
Folder 1 met :
Algemene info over de school (inschrijvingen, dagindeling, boekenverkoop, activiteiten, bereikbaarheid enz…)
info over de 1ste graad en de lestabellen
info over de studierichting Plant Dier Milieu (met lestabellen 2de graad)
info over de studierichtingen Dierenzorg, Landbouw en Tuinbouw (met lestabellen 3de graad)
Klik hier om folder 1 te downloaden

Folder 2 met :
Algemene info over de school (inschrijvingen, dagindeling, boekenverkoop, activiteiten enz…)
Info over de eerste graad en de lestabellen
Info over de studierichting Biotechniek, 2de en 3de graad
Klik hier om folder 2 te downloaden

0 Points