VABI Roeselare: ruimte voor specialisatie.

VABI Roeselare, ruimte voor specialisatie. Aparte opties in de 2de graad. Specialisatiepakketten in de derde graad TSO en in 7BSO

 

Aparte opties vanaf de tweede graad
De studierichting Plant-, Dier- en Milieu-technieken werd enkele jaren geleden ingevoerd in alle agrarische scholen in de 2de graad. Het was een bewuste keuze van VABI om bij deze leerplanherzieningen de kaart van de opties te trekken. Elke leerling kan vanaf het derde jaar kiezen voor een aparte optie dierenzorg, tuinbouw of landbouw of biotechniek.  De leerlingen volgen heel wat aparte lessen,  volgens de gekozen optie.

Gespecialiseerde opties in de derde graad TSO
De pas doorgevoerde hervorming van de leerplannen Tuinbouwtechnieken (TSO)   naar Planttechnische Wetenschappen enerzijds en van Landbouwtechnieken (TSO) naar Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen anderzijds maakt het mogelijk de leerinhouden nog meer toe te spitsen op de behoeftes en interesses van de leerlingen.

VABI koos ervoor om de leerlingen Tuinbouw een specialisatiepakket ‘Tuin’ of ‘Plant’ aan te bieden. Tuin is bedoeld voor leerlingen die zich willen verdiepen in de sector tuinaanleg en groenbeheer,  plant voor zij dieper willen ingaan op verschillende teelttechnieken (groenteteelt, sierteelt, boomteelt).  Ook bloemsierkunst is een mogelijke optie. De stage die jaarlijks  in TSO georganiseerd wordt schept nog meer mogelijkheden tot specialisatie. Leerlingen kiezen het stagebedrijf volgens hun optie. Deze verdere specialisatie is enkel mogelijk omdat de leerlingen al een goede basis hebben van alle tuinbouwsectoren dank zij ons zeer uitgebreid tuinbouwbedrijf. Met een up to date schoolbedrijf van 4300 m² serres en 8000 m² openluchtteelten is praktijkervaring opdoen geen probleem.

Voor landbouw bestaat de specialisatie uit ofwel groenten ofwel veeteelt . Wouter Meirhaeghe uit Wontergem (6 TL) vertelt het volgende over de specialisatie: “Ik koos als specialisatie veeteelt. Deze specialisatiemogelijkheid vond ik zeer aantrekkelijk want ik denk dat ikzelf in mijn toekomstig beroep ook verder zal moeten specialiseren. In het vijfde jaar kunnen wij ons verdiepen in  rundvee  en in het zesde jaar in varkens. Het liefst werk ik in de varkenssector maar de koeien neem ik er graag bij.”

Specialisatiejaren 7BSO

De leerlingen tuinbouw volgen ofwel het zevende specialisatiejaar  ‘Tuinaanleg en -onderhoud’,  ofwel  het zevende specialisatiejaar ‘Tuinbouwproductie’. Ook hier komt het sterk uitgebouwde schoolbedrijf goed van pas. Leerlingen die kiezen voor Tuinbouwproductie kunnen zich een aantal uren per week verdiepen in een specifieke productiesector, zoals  boomteelt, sierteelt of groenteteelt.  Kers op de taart is dan hun teeltproject. Volledig zelfstandig plannen leerlingen een teelt en voeren die ook uit. Daartoe krijgt de leerling een afdeling van het schoolbedrijf ter beschikking.

De leerlingen ‘Tuinaanleg en –onderhoud’  starten hun laatste jaar met  de uitdaging om een tuinplan te maken en uit te voeren. Deze modeltuinen zijn ieder jaar een blikvanger op onze opendeurdag. Dat de specialisatie ook in de tuinaanleg een hoog niveau bereikt, uit zich in de goede prestaties die onze leerlingen neerzetten in de wedstrijd Beloftevolle Hovenier.

De leerlingen landbouw volgen het 7de specialisatiejaar veehouderij en teelten. Zij krijgen een gespecialiseerd pakket van veeteelt en teelten. Er ligt ook een sterke focus op het vak bedrijfsadministratie. De bedrijfseconomische boekhouding staat in dit vak centraal. De ervaring van onze leerkrachten binnen de v.z.w. CBR (Centrum voor Bedrijfseconomische Boekhouding in Roeselare), waarbij ze boekhoudingen van landbouwers opvolgen, stelt hen in staat gespecialiseerde  kennis  aan  de leerlingen door te geven.

0 Points