Vabi op stelten voor het klimaat

Een bakkenloop zorgde voor stuntwerk in Vabi. Stefaan Beel

ROESELARE – In de aanloop naar de dikketruiendag van vrijdag verdiepte VABI zich gisteren op een originele manier in de klimaatsverandering. 140 leerlingen namen deel aan de bijzondere dag.

Binnen alle studierichtingen in de technische school worden de leerlingen rechtstreeks geconfronteerd met de thematiek. De leerlingen land- en tuinbouw krijgen vorming rond gewasveredeling, een correct gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of natuurinrichting, de biotechnische wetenschappen doen studie rond genetische manipulatie, milieubeheer of afvalverwerking en binnen dierenzorgtechnieken gaat de aandacht naar uitstervende diersoorten, nieuwe insectenplagen of vlucht- en vliegroutes van dieren die wijzigen door de klimaatsverandering. Genoeg aanknopingspunten om een schooldag helemaal in het teken te plaatsen van het klimaatvraagstuk. Een werkgroep met leerlingen van alle klassen knutselde de originele agenda voor de verdiepingsdag in elkaar.

Het begon eergisteravond met een symbolische bezetting voor 24uur van het voetbalveld en de aanpalende groenzones op de school. Zo’n veertig vijfdejaars internen kampeerden ‘snachts op het terrein dat gisteren in beslag werd genomen voor sportieve en informatieve activiteiten. De 140 leerlingen werden in vier groepen verdeeld. Elke groep verzamelde op voorhand allerlei weetjes rond een natuurelement. De ingezamelde informatie werd gisteren samengebracht in een soort tentoonstelling nabij de looppiste waarop vanaf 8uur tot 18uur de leerlingen rondjes liepen. Deze sportieve prestatie symboliseerde verscheidene vormen van de menselijke mobiliteit. Het ging van een fakkel- en skilattenloop over een winkelkarrenkoers en vliegend tapijt tot een stelten- en bakkenloop.
Elk uur kwam een andere discipline aan bod.
Elke afgelegde ronde leverde een kartonnen doos op. Met die bouwstenen werd tegen het einde van de dag een piramide opgetrokken onder de slogan: ‘Klimaat, van hemelshoog belang’. Iedere afgelegde ronde leverde ook een gesponsord bedrag op.
‘Met de opbrengst worden milieuvriendelijke projecten op school gerealiseerd. Er wordt gedacht aan de installatie van een roetfilter op de bestelwagen, bijkomende groenzones of een extra milieudag op school. Vanaf de lente heeft maandelijks een lampvrije lesdag plaats. In alle klassen brandt dan minstens één keer per maand, afhankelijk van het weer, geen verlichting’, zegt begeleider Filiep Nollet.

(zie ook Het Nieuwsblad 10 februari 2010, http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=OV2M29EI)

0 Points