VABI ontvangt leerlingen Dominiek Savio

De leerlingen van 5BL/BT ontvingen op 16 november een groep leerlingen en begeleiders van Dominiek Savio. Dit bezoek was een eerste zet in het ‘netoverschrijdend inclusieproject’ van Arhus. Arhus wil leerlingen over de netten heen laten nadenken over humanitaire crisissituaties en hen acties laten uitwerken voor een liefdadigheidsproject dat de leerlingen zelf nauw aan het hart ligt. Inclusie is dus meer dan het M-decreet: jongeren van Dominiek Savio en van VABI engageren zich en zetten zich samen in! De eerste kennismaking was hartverwarmend … . De leerlingen plantten samen een boom op de campus als teken van hun gezamenlijk engagement.

0 Points