VABI doet mee aan “Op de Siertoer 4 Kids”

Op dinsdag 18 mei 2010 ontving VABI een zestigtal leerlingen van het zesde leerjaar van basisscholen uit Roeselare en Egem. Dit in het kader van ‘Op de Siertoer 4 Kids’ ( www.opdesiertoer4kids.be ). Dit project wordt georganiseerd door de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) in samenwerking met het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en krijgt de medewerking van de Vlaamse provincies. Deze actie laat jongeren actief kennis maken met de sierteeltsector.

Het thema dit jaar  was de zogeheten ‘Green Five’. Dit zijn vijf noodzakelijke elementen die dienen voor de plantengroei: water, licht, lucht, aarde (voedingstoffen) en warmte.

Tijdens de rondleiding op school  stelden we het thema voor aan de hand van de ‘Green Five-borden’, waarop die elementen afgebeeld staan. Daarna konden de leerlingen deelnemen aan talrijke doe-activiteiten zoals het stekken van kamerplanten, zaaien van pompoenen, machinaal inpotten van tuinplanten en nog veel meer. Zo kunnen ze makkelijk de link leggen tussen  theorie en  praktijk.

P1020411 P1020373  P1020376 P1020378  P1020380 P1020383 P1020384 P1020386 P1020387 P1020388 P1020390 P1020391  P1020393 P1020394 P1020395 P1020397 P1020401 P1020402 P1020403 P1020404 P1020405 P1020406 P1020407

0 Points