Twee nieuwe veehouderij-opleidingen na agrarisch secundair bij VABI Roeselare

Vanaf september 2014 starten we in VABI met 2 gespecialiseerde opleidingen: bedrijfsleider en verzorger rundvee enerzijds, en bedrijfsleider en verzorger varkens-pluimvee anderzijds. In beide opleidingen ligt de nadruk op de eigen gekozen diersoort, aangevuld met teelten, economie en automatisatie. De praktische component is zeer belangrijk: praktijk en stage maakt het hoofdaandeel uit van de opleiding, aangevuld met bedrijfsbezoeken, lessen van gastsprekers en van leerkrachten uit VABI. Gedurende de ganse opleiding staat het management van het veebedrijf centraal, waarbij bedrijfseconomisch inzicht een belangrijke plaats inneemt. Leerkrachten van VABI spreken uit ervaring door opvolging van de boekhouding van landbouwers via het CBR.

Bekijk hier het lesprogramma bedrijfsleider varkens-pluimvee

Bekijk hier het lesprogramma bedrijfsleider rundvee

Lees alle info inĀ dit persbericht

reclamefolder_bedrijfsleider_veeteelt

0 Points