AVONDSTUDIE/WOENSDAGMIDDAGSTUDIE
Externen kunnen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag kiezen voor avondstudie.
Maandag: van 16.45 tot 17.25 uur of tot 17.50 uur
Dinsdag: van 15.55u tot 16.45u
Woensdag: van 12.45u tot 13.35u of tot 14.25u (wie in de studie blijft, gebruikt het middagmaal op school)
Donderdag: van 16.45 tot 17.25 uur of tot 17.50 uur (voor klassen die les hebben tot 14.55u of tot 15.55u wordt opvang voorzien tot 16.45u)
Vrijdag: geen avondstudie, er wordt wel opvang voorzien tot 16.45u
Voor 1b is er een aparte regeling.
(Externen (en hun ouders) die voor avondstudie kiezen, aanvaarden het verplichtend karakter van deze keuze.)