De schoolraad

Deze schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap. De schoolraad zal advies geven aan en overleggen met het schoolbestuur over een aantal pedagogische aangelegenheden. In deze schoolraad situeren wij het zwaartepunt van de formele inspraak op school. De participatie  in het schoolbeleid via deze schoolraad krijgt onze volle steun.

-Drie leden van de pedagogische raad namens het personeel,
-Drie leden van de oudervereniging namens de ouders,
-Drie leden van de leerlingenraad namens de leerlingen,
-De voorzitter mevr. Evelyne Goemaere, dhr. D. Vanrobaeys, dhr. M. Vandoorne en dhr. G. Luyckx namens de lokale gemeenschap.