Ruwvoeders beoordelen

Op donderdag 12 december stond de les van 7 BL in het teken van ruwvoeders. Samen met de rantsoenadviseur werd zintuigelijk vastgesteld hoe de maïs, voordroog en bietenpulp werden ingekuild. Daarna werd een homogeen meststaal gezeefd. Mest zeven geeft inzicht in rantsoen, vertering en gezondheid. De verzamelde mest gaat in de bovenste van twee bakken. Met een flinke hoeveelheid water wordt de mest doorheen de twee zeven gespoeld. Het resultaat ligt vervolgens in de twee bakken. In de bovenste zit de grofste fractie (maaswijdte 5 mm). Dat zegt iets over de pensgezondheid van de koe. Dit materiaal mag niet te lang zijn en er mogen geen hele maïskorrels in te zien zijn. 10 tot maximaal 15 % mag in de bovenste bak achterblijven. Een betere vertering kan in sommige gevallen bereikt worden door toevoeging van gisten, natriumbicarbonaat of andere toevoegmiddelen die de pens kunnen bufferen.

Met een speciaal toevoegmiddel kunnen de schimmels in de pens worden gestimuleerd, waardoor de celwanden verder kunnen openbreken en de vertering beter verloopt.

0 Points