Preselecties Beloftevolle Hovenier 2016

Onlangs vond op de tuinbouwschool van Merchtem de preselectie van de wedstrijd “Beloftevolle Hovenier 2016” plaats. Leerlingen uit tuinbouwafdelingen van verschillende  tuinbouwscholen uit Vlaanderen ijveren voor de titel.

De wedstrijd Beloftevolle Hovenier wordt georganiseerd door de commissie Jong Ondernemen van de Belgische Federatie Groenvoorzieners, de beroepsfederatie voor professionele tuinaannemers.

Voor deze preselectie krijgen de teams een project opgelegd dat ze binnen een strikt tijdbestek moeten uitvoeren. Elk team beschikt hiervoor over een afgebakend terrein van 6 op 4 meter en een pakket met alle noodzakelijke materialen en planten. Tijdens de uitvoering worden de deelnemers nauwlettend in het oog gehouden door een professionele jury die alle aspecten van het vak op een objectieve manier evalueert. Aanvullend op een mooi, correct en volgens plan uitgewerkt eindresultaat is het dus ook van belang dat de deelnemers alle regels van de kunst – zoals voorbereiding, netheid, communicatie, veiligheid, rendabiliteit, gebruik van gereedschap enz. – respecteren.

Dylan Baekelandt, Corneel Pelgrims en Maxim Deryckere uit 7BT-tuinaanleg vertegenwoordigden onze school, ze vielen net uit de selectie voor de finale! Van harte proficiat!

 

 

0 Points