Infoavonden

INFOAVOND 12-jarigen
VRIJDAG 24 APRIL  2020 doorlopend van 17.30 uur tot 20.30 uur
(Ook info  en inschrijvingen 7TSO Melkvee en Teelten)

Heb je een levendige belangstelling voor biowetenschappen, planten, dieren en milieu? Of is sport helemaal jouw ding? Dan ben je bij het VABI, het Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut in Roeselare, aan het juiste adres.

Vanaf volgend schooljaar kun je in het eerste leerjaar A de algemene vakken volgen op jouw niveau: algemeen, accent of extra. Leerlingen die in het zesde leerjaar hun getuigschrift basisonderwijs niet behalen, starten in het eerste leerjaar B.

Algemene vorming in het eerste jaar

De algemene vorming biedt je een stevige basis voor jouw verdere loopbaan op de middelbare school. Naast vakken zoals Engels, wiskunde en Nederlands wordt er aandacht besteed aan ICT-vaardigheden, leren studeren, plannen en organiseren en krijg je tips om je goed in je vel te voelen.

Keuzevakken in het eerste jaar

Naast de algemene vorming krijg je volop de kans om te kiezen en te ontdekken wat jouw interesses en talenten zijn. Je kan in het eerste leerjaar A en eerste leerjaar B voor één keuzevak kiezen van twee uur en daarbovenop 2 keuzevakken kiezen van één uur. In het VABI kan je kiezen voor STEM-Biotechnische Wetenschappen (enkel in A-stroom), STEM-Plant/Dier/Milieu, Sport (NIEUW!), Problem Solving (enkel in A-stroom), Beeldatelier en STEM-Technologie.

Zowel de wetenschappers-in-spe met een wiskundeknobbel, de dierenliefhebbers, de jongeren met groene vingers, de landbouwers als de sportievelingen kunnen in het VABI terecht!

Ook in het tweede jaar krijg je de vakken van de algemene vorming op jouw niveau, maar het aantal keuze-uren wordt groter: 7 uur in de A-stroom, 12 uur in de B-stroom.

Wat na het tweede jaar?

Na het tweede jaar heb je een duidelijk beeld van jouw interesses en talenten en zal je een goede studiekeuze kunnen maken. In het VABI kan je in het derde jaar kiezen voor

STEM-Biotechnische Wetenschappen TSO, STEM-Biotechnieken Sport TSO, STEM-Biotechnieken TSO, Plant-Dier-milieu: Dierenzorg, Landbouw of  Tuinbouw (zowel op TSO- als BSO-niveau).

Wil je meer weten?

Op onze infoavond voor 12-jarigen zijn er rondleidingen en demo’s door leerlingen en leerkrachten van onze verschillende studierichtingen. Bovendien geven de leerlingenbegeleiders uitleg over ons uitgebreid zorgaanbod.   

INFOAVOND 
WOENSDAG  1 JULI 2019 om 19 uur 

Na de druk bezochte opendeurdag waar we heel veel mensen mogen ontvangen, organiseren wij nog een laatste infomoment. Moet je je heroriënteren? Wacht je de resultaten van de examens of proefwerken af om een keuze te maken? Dan is deze infoavond een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met de school, het internaat en de studierichtingen Tuinbouw, Landbouw, Plant-Dier-Milieu, Dierenzorg en Biotechnische Wetenschappen (STEM). Iedereen is welkom, ook 12-jarigen!