Praktijkles in nieuwe melkstal

Peter Moyaert (oudleerling van VABI) bouwt een nieuwe stal voor 125 melkkoeien. Op dit ogenblik zijn 100 melkkoeien voor 70 ligplaatsen aanwezig. De leerlingen van de landbouwrichting kregen er uitleg over de werking van de 2×16 zij aan zij melkstal met rapid exit en het ‘koeverkeer’. Ze hebben in de praktijkles kunnen meehelpen bij het plaatsen van ligmatten, ligboxen, waterleiding,…

0 Points