Praktijk tuinbouw : veldsla planten, iedereen aan het werk!

Het planten van de veldsla werd deze week tot een goed einde gebracht dankzij de de inzet van 5 TT (5PLTW)  voor het spitten,  7 BSO Tuinbouwteelten voor het plantklaar leggen en onze jongsten van de eerste graad (2BAa en 2BAb) voor het planten. 5 BSO Tuinbouw zorgde voor de afwerking.  Proficiat aan iedereen die meehielp!

Dit is één voorbeeld van de vele praktijkmogelijkheden die ons uitgebreid schoolbedrijf biedt. Er werden vorig jaar nieuwe plastiekkoepels gebouwd, die toelaten tijdens de schoolmaanden diverse teelten op te zetten. Een plastiekkoepel is bij uitstek geschikt voor de teelt van veldsla. Naast de drie plastiekkoepels beschikt de afdeling groenteteelt van het VABI ook nog over drie afdelingen verwarmd glas, waarvan er twee ingericht zijn voor substraatteelt, en een groot areaal diverse openluchtgroenten.

0 Points