Praktijk derde graad landbouw

In de derde graad landbouw wordt de theorie in de praktijk ingeoefend. Zo kwam onlangs conditiescore en stalinrichting bij melkvee aan bod in 6TL en 7BL. De leerlingen kunnen op deze manier conditiescore beoordelen in de vingers krijgen, en zien dan ook vlugger het belang ervan in. Tijdens een andere oefening kwam de huisvesting aan bod. Zo beoordeelden de leerlingen de ligboxen, de boxbedekking, het koeverkeer, de ventilatie a.d.h.v. een rookproef, de dieren zelf, … Zo kwamen ze tot een aantal werkpunten die aan de landbouwer voorgelegd werden.

0 Points