Praktijk 5TL, optie dier

Een deel van de klas 5 TL koos gedurende twee uur per week voor de optie dier.  De anderen kiezen dan voor de optie plant. Zij deden onlangs praktijk op een gemengd bedrijf met varkens en melkvee. Ze kregen er uitleg omtrent fokbeleid, jongveeopfok, rantsoen en uiergezondheid bij de melkveetak. Bij de varkenshouderij werd stilgestaan rond de selectie en opfok van gelten, het inpassen van CCM in het rantsoen voor de vleesvarkens en de voordelen van rotatiekruisingen.
0 Points

Vorig Artikel