OUDERVERENIGING  VABI

 EEN BRUG TUSSEN OUDERS EN DE SCHOOL

 

Als oudervereniging is het de bedoeling om een klankbord te zijn. We willen een aanspreekpunt of een luisterend oor zijn voor de ouders van VABI-leerlingen. Vaak is de drempel tot ouders net iets lager dan die tot directie en leraren.

We willen in een open cultuur en in wederzijds respect communiceren. Het welzijn van de leerlingen is prioriteit. We dragen de leerlingen een warm hart toe en willen er samen met de directie en het lerarenkorps voor zorgen dat leerlingen zich goed voelen op school.

Als ouders zien we de jongeren en de school vanuit een andere hoek dan leerkrachten en directie vandaar dat de inbreng heel waardevol kan zijn in het hele schoolproject.

We willen de school ondersteunen op velerlei vlak. Activiteiten van logistieke, pedagogische aard willen we ondersteunen als de directie hierom vraagt. Samen met de school willen we verbeterpunten aanbrengen en zoeken naar oplossingen voor knelpunten.

We voorzien in onze werking vormende activiteiten voor ouders die inspelen op de actuele noden.

We zijn een groep mensen die de ouders wil vertegenwoordigen in verschillende overlegorganen  in de scholengroep.

Enkele ouders van de oudervereniging aan het werk op de opendeurdag 2017