Paardenkamp in Woumen

Traditiegetrouw gingen de leerlingen van 4BSO Dierenzorg en de derdes Land- en tuinbouw drie dagen op paardenkamp naar Woumen. De leerlingen gingen er niet alleen paardrijden, zij moesten ook de stallen schoonmaken en de paarden verzorgen.  Zij bezochten ook het natuurdomein De Blankaert. Dit is een unieke plek waar veel verschillende soorten vogels overwinteren of broeden.  De waterrijkdom van het natuurdomein zorgt ook voor een heel specifieke plantengroei met typische soorten voor moerassen en drassige hooilanden.

0 Points