Oogst van de maisproeven

VABI legt ieder jaar  opnieuw maïsproeven aan (foto’s 2008). Dit jaar worden 20 verschillende maïsrassen met elkaar vergeleken. Op deze manier krijgen de leerlingen inzicht in de proefveldwerking en de verwerking van de bekomen resultaten. Alle leerlingen van 2de en 3de graad landbouw (BSO en TSO) hebben meegeholpen bij de oogst van de maïsproeven.

0 Points