1. Het zorgteam

Jouw (klassen)leraar

-Hij/zij is je eerste aanspreekpunt op school, zowel voor als na de les of op de speelplaats.

-Hij/zij staat als eerste voor je klaar en probeert je te helpen als je behoefte hebt aan een luisterend oor.

-Heb je problemen rond leerstof of studiemethode, heb je een persoonlijke vraag of zijn er roblemen in de klas, dan weet hij/zij raad.

 

De opvoeders

Deze mensen vind je over de middag in de refter, tijdens de pauzes op de speelplaats en tussendoor in het leerlingensecretariaat.

Je kan bij hen terecht met praktische vragen en problemen:

-Je wordt gepest.

-Je hebt dyscalculie- of dyslexiestickers te kort.

-Je hebt een boek te kort.

-Je krijgt je boekenkluisje niet meer open.

-Je was afwezig en wil een ziektebriefje indienen.

-Je voelt je ziek of hebt verzorging nodig.

De leerlingenbegeleiding

Meneer Meersman en mevrouw Hillewaere zijn de leerlingenbegeleiders

Je vindt de leerlingenbegeleiders in lokaal U202 of je ziet hen in de wandelgangen.

Ze bieden een luisterend oor:

-Het loopt thuis niet zo goed …

-Ik voel me de laatste tijd wat depri …

-Mijn beste vriendin is overleden …

-Ik heb het moeilijk met de scheiding van mijn ouders …

-Ik worstel met rekenen of taal.

-Ik wil een gesprek met het CLB.

-Mijn vriend(in) wil seks, maar ik nog niet …

-Mijn vriend rookt joints …

Het CLB

Vrij CLB Roeselare, Kattenstraat 65  8800 Roeselare
Tel: 051 25 97 00   www.clbroeselare.be mail : info@clbroeselare.be
Het Vrij CLB van Roeselare is elke werkdag telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren.

Je kan bij het CLB terecht wanneer je vragen hebt over leren leren, ze kunnen je helpen bij het maken van je studiekeuze, je gaat bij hen op medisch consult en je kan een gesprek hebben met iemand van het CLB wanneer je je niet goed voelt.  De CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim, met hen kan je afspreken wie informatie mag krijgen over jouw probleem.

Het CLB-team voor onze school

 

* Els Houtteman

* Advies studieloopbaan: Lieven Degraeve

* Medisch: dokter Inge Vanmarcke en verpleger Davy Depraetere

 

  1. Leerbegeleiding

Leren leren

Als je niet weet hoe je de leerstof kan verwerken, kan je terecht bij je vakleerkracht. Hij/zij zal je uitleggen hoe je een cursus het best aanpakt. Aan alle leerlingen van het 3de jaar tso wordt een cursus leren leren aangeboden, die wordt opgefrist voor de leerlingen van het 5de jaar tso.

Op advies van de klassenraad kan je doorverwezen worden naar onze leercoach die je een individuele begeleiding geeft.

Remediëring per vak

Als het voor één of meer vakken moeilijk loopt, kan je de vakleerkracht om extra uitleg of oefeningen  vragen. Hij kan je nog wat uitleg geven in een pauzemoment of extra oefeningen via het platform Smartschool bezorgen. Remediëring vraagt ook een extra inspanning van jou, werk hieraan dus positief mee!

Huiswerkklas

Leerlingen die wat meer ondersteuning nodig hebben bij het maken van taken, of die thuis door omstandigheden moeilijker kunnen studeren of geen computer ter beschikking hebben, kunnen van de klassenraad het advies krijgen om huiswerkklas te volgen. Een GOK-leerkracht begeleidt deze huiswerkklas twee keer per week na de schooluren (van 17u tot 18u). Voor de leerlingen van 1b is er een aparte regeling.

Bijzondere onderwijsbehoeften

Voor een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte maken  wij in overleg met de leerling, de ouders, het CLB en de leerkrachten een begeleidingsplan op. We streven ernaar om jou de  zorg te geven die je nodig hebt.

Voor leerlingen met dyslexie bieden we het programma Kurzweil aan, zowel voor thuis als  voor op school. Leerkrachten en opvoeders kunnen je hierin ondersteunen.