Voor de vorming en opvoeding van onze leerlingen zijn in de eerste plaats de leerkrachten en de opvoeders verantwoordelijk. Maar ook vele anderen werken mee om de studie, de administratie en het sociale leven te organiseren en te begeleiden. Een aantal van die verantwoordelijken is direct bij je studie betrokken; de anderen, die je wellicht niet zult leren kennen, zorgen achter de schermen mee voor een goede schoolorganisatie.

Directieteam

De dagelijkse leiding van de school berust bij de directie: de directeur Bart Vandenberghe en de adjunct-directeur Els Degraeve. De directie vertegenwoordigt het schoolbestuur. De technisch adviseur-coördinator, Gino Debever en technisch adviseurs Kristof Verstraete en Karel Vervaele staan de directie bij. De directie wordt voor het pedagogisch beleid geadviseerd door de pedagogische raad die samengesteld is uit een aantal verkozen leden van het personeel.

Directeur: Bart Vandenberghe
Adjunct-directeur: Els Degraeve
Technisch adviseur coördinator: Gino Debever
Technisch adviseur: Kristof Verstraete
Technisch adviseur: Karel Vervaele

Opvoeders

Mevrouw Minne W.
Mevrouw  Burggraeve J.
De heer Deprez F.
Mevrouw Declercq L.

Leerlingenbegeleiding

Mevrouw Hillewaere T.
De heer Meersman T.

De opvoeders en leerlingenbegeleiders van VABI

De cel leerlingenbegeleiding
Dhr. B. Vandenberghe, mevr. E. Degraeve, mevr. E. Houtteman , dhr. T. Meersman, mevr. T. Hillewaere, dhr. F. Deprez, dhr. K. Baekelandt, mevr. E. Deruyter, mevr. I. Bekaert

Secretariaat

Mevrouw Deboeuf D.
De heer Bernaert T.
De heer Marichal C.