Onze missie

VABI is een katholieke school die christelijk geïnspireerd onderwijs verstrekt.

Wij willen dat leerlingen zich goed voelen op onze school en willen hen opvoeden om als een evenwichtige persoon in de samenleving te kunnen staan.

Ons onderwijs is gebaseerd op de volgende waarden: respect, zelfredzaamheid, verdraagzaamheid en aandacht voor de medemens.

Onze school wil de leerlingen voldoende theoretische en praktische kennis meegeven, alsook de nodige vaardigheden, eigen aan de gekozen studierichting en de onderwijsvorm in ons studiegebied.