Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en focust daarbij op vier domeinen:
– het leren en studeren;
– de onderwijsloopbaan;
– de preventieve gezondheidszorg;
– het psychisch en sociaal functioneren.
Onze school wordt begeleid door het Vrij CLB van Roeselare. Samen met het CLB hebben we afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastgelegd. Die afspraken zijn ook besproken op de schoolraad. Jij en je ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.
De openingsuren van CLB,Roeselare vind je hier  :  http://www.clbroeselare.be/

Je kan bij het CLB terecht wanneer je vragen hebt over leren leren, ze kunnen je helpen bij het maken van je studiekeuze, je gaat bij hen op medisch consult en je kan een gesprek hebben met iemand van het CLB wanneer je je niet goed voelt.  De CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim, met hen kan je afspreken wie informatie mag krijgen over jouw probleem.

Het CLB-team voor onze school

 Els Houtteman –  Advies studieloopbaan: Leen Neirynck – Medisch: dokter Inge Vanmarcke en verpleger Davy Depraetere

Neem gerust contact op met
het CLB-ROESELARE tel: 051.259.700 of info@clbroeselare.be

CLB Ch@t 

Op de nieuwe website van het CLB kan je voortaan via Chat terecht met al je kleine en grote zorgen, veilig, gratis en anoniem! Opgeleide medewerkers van het CLB staan klaar om jou een luisterend oor te bieden en samen met jou te zoeken naar een gepaste oplossing!
Hoe? Surf op je tablet, smartphone of laptop naar www.clbchat.be .
Wanneer? elke maandag, dinsdag en donderdag van 17 u. tot 21 u. en elke woensdag van 14 u. tot 21 u., schoolvakanties niet meegerekend.
Ook vind je op de website onder ‘Waar?’ de e-mailadressen van de CLB-medewerkers die in jouw school komen. Natuurlijk blijven we ook bereikbaar op school via Smartschool, je leerkracht of leerlingenbegeleider.

www.clbchat.be