Nieuws

Bekijk ook Nieuws VABI LandbouwNieuws VABI DierenzorghoeveFotoboek Instagram VABI Nieuws Buitenlandse Stages

Collega gezocht! Wij hebben een vacature voor een leerkracht wetenschappen (bachelor of master).
Wij zijn op zoek naar iemand die een interim-opdracht kan opnemen van 80%, startend op maandag 7 januari.
Deze opdracht loopt voor 6 weken en is mogelijk verlengbaar met nog eens 6 weken. De vakken zijn vooral labo en theorie biotechniek in de 2e graad TSO Biotechnische Wetenschappen. Bij interesse kan u een mailtje sturen naar vabi@sint-michiel.be of telefoneren naar 051/264714.
... meerminder

12 uren geleden

Collega gezocht! Wij hebben een vacature voor een leerkracht wetenschappen (bachelor of master).
Wij zijn op zoek naar iemand die een interim-opdracht kan opnemen van 80%, startend op maandag 7 januari. 
Deze opdracht loopt voor 6 weken en is mogelijk verlengbaar met nog eens 6 weken. De vakken zijn vooral labo en theorie biotechniek in de 2e graad TSO Biotechnische Wetenschappen. Bij interesse kan u een mailtje sturen naar vabi@sint-michiel.be of telefoneren naar 051/264714.

De leerlingen van het vijfde jaar Biotechnische Wetenschappen gingen aan de slag in het 'Foodlab' van het Huis van de Voeding. Zij maakten er kennis met de wetenschappelijke aspecten van voeding en leerden werken met professionele analysetoestellen en meetapparatuur. Een boeiende actieve workshop voor onze wetenschappers-in-spe! ... meerminder

2 dagen geleden

De leerlingen van het vijfde jaar Biotechnische Wetenschappen gingen aan de slag in het Foodlab van het Huis van de Voeding. Zij maakten er kennis met de wetenschappelijke aspecten van voeding en leerden werken met professionele analysetoestellen en meetapparatuur. Een boeiende actieve workshop voor onze wetenschappers-in-spe!Image attachmentImage attachment

Vandaag een lekker tasje warme soep ten voordele van Welzijnszorg met de actie 'Soep op de Stoep'! Dank je wel leerlingen van 4TD voor de medewerking! ... meerminder

5 dagen geleden

Begin november was er de preselectie voor de wedstrijd jureren melkvee op Agriflanders. Een mooie enthousiaste bende met passie voor fokkerij! ... meerminder

6 dagen geleden

Begin november was er de preselectie voor de wedstrijd jureren melkvee op Agriflanders. Een mooie enthousiaste bende met passie voor fokkerij!Image attachmentImage attachment

Hoog bezoek vandaag! De sint kwam met zijn pieten op langs in het VABI! Muziekpiet trakteerde de leerlingen op een fijne set, terwijl de sinterklaas en zijn gevolg de eerstes verraste met een klasbezoek. ... meerminder

1 week geleden

 

Reageer

Lize Decorte Hahahah tlijkt echt op een horrorsint ofzo wthhh hahaq

VABI 4 LIFE

Wij werden als school geselecteerd om deel te nemen met onze leerlingen van 6TB aan ‘Europa, daar praten we samen over'. Ze gingen een kijkje nemen in het Egmontpaleis in Brussel. De leerlingen kregen er op een interactieve manier info over Europese aangelegenheden en hebben de vice-eersteminister Didier Reynders ontmoet! ... meerminder

1 week geleden

Wij werden als school geselecteerd om deel te nemen met onze leerlingen van 6TB aan ‘Europa, daar praten we samen over. Ze gingen een kijkje nemen in het Egmontpaleis in Brussel. De leerlingen kregen er op een interactieve manier info over Europese aangelegenheden en hebben de vice-eersteminister Didier Reynders ontmoet!Image attachmentImage attachment

Op 11 november laatstleden was het 100 jaar geleden dat Wereldoorlog I tot een einde kwam. In onze provincie werd dit op verschillende plaatsen herdacht. Omdat we het belangrijk vinden dat die herinnering ook bij onze leerlingen blijft bestaan gingen wij er een dag op uit in de Westhoek met de leerlingen van 5BSO. Zij bezochten verschillende monumenten en herdenkingsplaatsen van WO1. ... meerminder

2 weken geleden

De leerlingen van 2TA komen stilletjes aan in de kerstsfeer! Ze maakten vandaag mooie kerststukjes tijdens de les bloemschikken. ... meerminder

2 weken geleden

De leerlingen van 2TA komen stilletjes aan in de kerstsfeer! Ze maakten vandaag mooie kerststukjes tijdens de les bloemschikken.Image attachmentImage attachment

 

Reageer

Thibo Penninck 😁😘

Vanaf vrijdag is er bataat (zoete aardappel) te koop in de schoolwinkel. Bataat wordt ook wel zoete aardappel genoemd. Niet omdat dit een aardappelsoort zou zijn, want bataat behoort tot de windefamilie, aardappel tot de nachtschadigen. Maar wel omdat de toepassingen in de keuken vrijwel identiek zijn.
VABI is partner in het open source veredelingsnetwerk van Yacon en Bataat dat opgericht werd door Vives. Elk lid van het netwerk draagt bij tot het veredelingsproces volgens eigen capaciteit. Dit gaat van het testen van bestaande rassen, over het uitvoeren van kruisingen, tot het doen opgroeien en selecteren van de zaailingen.
Meer info op www.yacobat.be

VABI ging voor het tweede jaar aan de slag met het uittesten van een specifieke teeltwijze. Ruggen werden afgedekt met zwarte plastiek en voorzien van een druppeldarm. De stekjes van een zestal verschillende rassen werden geplant half mei. De oogst vond plaats begin oktober. En nu te koop in de schoolwinkel
... meerminder

2 weken geleden

Scholengroep Sint-Michiel
De Scholengroep Sint-Michiel gaat vanaf 1 september 2019 voor vernieuwend en uitdagend onderwijs in de eerste graad.
... meerminder

2 weken geleden

Deze week ontdekken meer dan 1000 leerlingen hun talenten op de beurs van scholengroep Sint-Michiel. Zesdeklassers met een hart voor dieren, natuur, landbouw of wetenschappen komen zeker aan hun trekken op de stand van VABI. Sterke STEM-richtingen of praktisch gerichte richtingen, elk talent telt! ... meerminder

3 weken geleden

Rode neuzen gespot in VABI! Ook wij doen mee met Rode Neuzen Dag!
Rode Neuzen Dag 2018 staat helemaal in het teken van scholen. De school wil een plek zijn waar er tijd, aandacht en plaats is voor leerlingen met psychische problemen.Vorige week kwamen verschillende organisaties uit de jeugdzorg zich voorstellen aan de leerlingen. Er werden ook donuts verkocht tvv de Rode Neuzen actie. Dit bracht maar liefst 310 euro op!
... meerminder

3 weken geleden

 

Reageer

Dan moet er eerst wel aan de problemen worden gewerkt binnen de school of toch op zijn minst iets aan gedaan worden!!

Vredesweek in VABI ... meerminder

4 weken geleden

 

Reageer

Sterke pastorale ploeg.

De leerlingen van 2TAC hebben de wedstrijd van WWF gewonnen! Zij winnen een klimaatworkshop georganiseerd door wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en WWF. Ze zullen alles leren over de oorzaken van de klimaatverandering en de gevolgen voor de planeet. Ze zullen experimenten uitvoeren als echte wetenschappers en ontdekken wat er moet gebeuren om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Kortom een uitdagende, boeiende en praktische workshop! PROFICIAT! ... meerminder

4 weken geleden

De leerlingen van 2TAC hebben de wedstrijd van WWF gewonnen! Zij winnen een klimaatworkshop georganiseerd door wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en WWF. Ze zullen alles leren over de oorzaken van de klimaatverandering en de gevolgen voor de planeet. Ze zullen experimenten uitvoeren als echte wetenschappers en ontdekken wat er moet gebeuren om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Kortom een uitdagende, boeiende en praktische workshop! PROFICIAT!Image attachmentImage attachment

'Biotechnische Wetenschappen’ in VABI!

In tegenstelling tot wat er hier en daar in de pers verschijnt, blijft deze mooie studierichting verder bestaan in onze school

Het decreet over de modernisering van het secundair onderwijs heeft een nieuwe matrix of overzicht gemaakt en daarin de studierichtingen herschikt en herbenoemd.

Het is zo dat onze huidige richting ‘Biotechnische Wetenschappen’ in de nieuwe structuur omgezet wordt tot ‘Biotechnologische en Chemische Wetenschappen.’

De naam wetenschappen duidt hier op een doorstroomgerichte opleiding. Deze prachtige opleiding bestaat bij ons al meer dan 30 jaar en is een sterk wetenschappelijke STEM-opleiding die zich vooral richt op de biowetenschappen. Al deze leerlingen studeren verder en volgen een bachelor of een master-opleiding.

Deze richting verdwijnt dus allerminst maar blijft wel degelijk bestaan in VABI!

Waarschijnlijk wordt deze opleiding qua leerplan nog sterker gemaakt om nog meer doorstroomgerichte kansen te geven.

Meer info kan u vinden op onze website en in de bijhorende lessentabellen
... meerminder

2 maanden geleden

 

Reageer

Oef

Schitterend , blij om dit te vernemen !

De eerstes smukten de gang van het hoofdgebouw op met deze kleurrijke kunstwerkjes! 🤩 ... meerminder

2 maanden geleden

De eerstes smukten de gang van het hoofdgebouw op met deze kleurrijke kunstwerkjes! 🤩

Een vernieuwend en uitdagend toekomstplan voor de Scholengroep Sint-Michiel

De komende weken worden super belangrijk voor de scholengroep Sint-Michiel die alle secundaire scholen van het Katholiek Onderwijs in Roeselare- Ardooie verenigt. Er is in het verleden veel te doen geweest ivm het onderwijsplan dat in juni 2017 werd voorgesteld. Intussen zijn er veel stappen gezet. De volgende stappen zijn cruciaal. Het voltallige personeel, de schoolraden en het medezeggengschapscollege worden geïnformeerd en kunnen hun advies uitbrengen aan de raad van bestuur. De raad van bestuur zal begin november een beslissing nemen. Het nieuwe decreet over de modernisering van het secundair onderwijs is een belangrijke pedagogische kans om de Roeselaarse jeugd sterk en uitdagend onderwijs aan te bieden. Het is nu hoog tijd om dat toekomstplan klaar te hebben, om op 1 september van volgend schooljaar te kunnen starten.

We schetsen het onderhandelingstraject dat gevolgd is.
Na het intrekken van het onderwijsplan van juni 2017 heeft de raad van bestuur aan de directies en de vakbonden het mandaat gegeven om samen na te denken en voorstellen te formuleren over de toekomst vvan de scholen binnen Sint-Michiel.

Dit proces startte met een overlegronde in oktober – november 2017 met alle personeel en alle adviserende raden. Deze dialogen en debatten hebben de uitgangspunten voor de toekomst verfijnd. Het respect voor de identiteit van elke school wordt beklemtoond, de keuze voor zesjarige schoolmodellen bevestigd en er wordt beklemtoond dat leerlingen voor Algemene vorming samen les zullen krijgen met de leerlingen met dezelfde capaciteiten, dus geen mix van alle leerlingen in de klas.

Samenwerkingsverbanden maken mogelijk dat er een verruimd studieaanbod voor leerlingen op elke onderwijssite is. Daarom zijn scholen met elkaar gesprekken aangegaan om na te gaan of samenwerking organisatorisch en met respect voor elkaars pedagogisch project mogelijk is.

Een aantal organisatorische elementen zijn duidelijk. VISO dat nu twee vestigingsplaatsen heeft, wenst samen te gaan. Omwille van de spreiding van het katholiek secundair onderwijs in Roeselare blijft er onderwijs op en rond de Broederschool. Onze jeugd blijft op de huidige locatie in de Iepersestraat.

De laatste maanden volgde intens overleg tussen directies en personeel om een uitdagend en vernieuwend toekomstplan voor te stellen waar elke leerling op basis van talenten en interesses zijn studiekeuze kan maken. Dit toekomstplan heeft elementen die op korte termijn en op lange termijn zullen gerealiseerd worden. Het is een groeiplan dat zijn uitrol over vijf tot tien jaar krijgt.
We hebben een lang en constructief parcours tussen directies en vakbonden gelopen. Er is werderzijds respect en dit toekomstplan is grondig onderbouwd.

Donderdag 18 oktober wordt het toekomstplan aan alle personeelsleden toegelicht en volgt er een bevraging. Die bevraging stelt de personeelsafvaardiging in staat om een advies te formuleren naar de raad van bestuur.
In de daaropvolgende weken komen de schoolraden en het medezeggenschapscollege samen om ook hun advies te formuleren naar de raad van bestuur.
Begin november zal de raad van bestuur, rekening houdend met deze adviezen, een beslissing nemen .

Door het traject dat gelopen is, is de scholengroep overtuigd dat het toekomstplan voor iedereen toegankelijker en beter gekaderd is zodat iedereen op een constructieve manier wil en kanmeewerken aan dit ambitieus toekomstplan voor de Roeselaarse jongeren.
... meerminder

2 maanden geleden

 

Reageer

Men heeft ook gezegd dat ouders en kinderen inspraak of opmerkingen konden geven. Het gaat tenslotte om de toekomst van hun kind. 😡

Kurkdroge zomers? 25°C in oktober? IJskappen die smelten? De aarde warmt op!
Klas 2TAC doet mee aan een wedstrijd van WWF en kunnen een boeiende workshop over klimaatverandering winnen. Daarvoor moeten ze een grote poster maken die toont wat we allemaal kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan. Half november weten we of we bij de winnaars zijn of niet! 🤞🤞🤞
... meerminder

2 maanden geleden

Kurkdroge zomers? 25°C in oktober? IJskappen die smelten? De aarde warmt op! 
Klas 2TAC doet mee aan een wedstrijd van WWF en kunnen een boeiende workshop over klimaatverandering winnen. Daarvoor moeten ze een grote poster maken die toont wat we allemaal kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan. Half november weten we of we bij de winnaars zijn of niet! 🤞🤞🤞Image attachmentImage attachment

Gisteren vond in onze school het MOEV-loopcriterium plaats voor leerlingen van het basis en secundair onderwijs. 30 lagere scholen en 13 secundaire scholen zorgden ervoor dat er maar liefst een kleine 400 sportievelingen aan de startlijn stonden! Een puike organisatie (met dank aan onze leerlingenraad) en een mooi evenement! ... meerminder

2 maanden geleden

 

Reageer

Bedankt toppers van de leerlingenraad!

waar was den tijd dat ik meedeed vorig jaar .... #goodmemories ☺️😜

Goe bezig gastjes van de LLR!!! 💪👍 #bendeomtrotsoptezijn 🤩

meer