Leerlingen Tuinbouw planten nieuwe bomen op de campus

De oude, zieke lindebomen op de speelplaats werden door de leerlingen van de afdeling Tuinbouw geveld en vervangen door  de Gleditsia Triacanthos Inermis. Een boomsoort die weinig onderhoud vraagt en minder ziektegevoelig is. Het was een zware karwei voor de leerlingen. Onder leiding van de praktijkleerkrachten en met de hulp van een firma voor het kraanwerk brachten de leerlingen dit project tot een goed einde!

 

0 Points