Leerlingen Landbouw bouwen nieuwe stal

De leerlingen van de 2e en 3e graad landbouw hebben in het derde trimester de bouw van een nieuwe melkveestal gevolgd. Er zullen 120 melkkoeien kunnen worden gehuisvest. Aanvankelijk zullen de koeien nog gemolken worden in de bestaande visgraat-melkput. In de toekomst zal gestuurd koeverkeer mogelijk zijn om te kunnen werken met melkrobots. De leerlingen kregen uitleg over vergunningsaanvraag, mestopslag, ventillatie, dakbedekking, koematrassen, ligboxafscheidingen, voederhekkens, … . Na de uitleg kregen de leerlingen de kans om de binneninrichting te monteren.

0 Points