Optie landbouw in de tweede graad

In de optie landbouw oefen je verzorgingshandelingen van rundvee en varkens in, zoals ijzer inspuiten, verhokken, klauwen verzorgen, scheren… Dit gebeurt door werkplekleren op een tiental landbouwbedrijven in de regio Roeselare. Zo maak je kennis met verschillende soorten huisvesting, (melk)machines, voedersystemen, enz. De werking van tractoren en machines kan je op school zelf uittesten. Je diept ook een tweetal modelteelten van zaaien tot oogsten uit.

A-finaliteit (bso) Plant-Dier-Milieu Optie Landbouw

Ben je geïnteresseerd in de natuur? Werk je graag buiten? Dan is deze praktische opleiding met arbeidsfinaliteit misschien iets voor jou? In de brede 2e graad komen zowel plant en milieu, dier en milieu als mechanisatie en techniek aan bod. Hierdoor worden veel verschillende keuzeopties opengelaten naar de 3e graad toe.

In de 2e graad leer je al doende de brede waaier aan teelten  kennen. Je leert over de bodem, de vermeerdering en de verzorging, het oogsten en de verwerking van planten.
Op de werkvloer leer je ook dieren op een respectvolle manier verzorgen. Met aandacht voor hun welzijn, gezondheid en ontwikkeling. Je leert over hun voeding, huisvesting en je leert hoe je er mee kan kweken.
Je  leert ook landbouwmachines besturen en taken in de tuinaanleg uitvoeren om bij de overgang naar de 3e graad te kunnen kiezen voor datgene wat je het beste ligt.
Al doende  leer je de machines, de gereedschappen, het materiaal en de uitrusting kennen, gebruiken en onderhouden. Je leert over dierenwelzijn, ecologisch en duurzaam omgaan met de groene sector.
Later kan je je kennis en kunde gebruiken om in de land- of tuinbouw te werken of om een rendabel productiebedrijf op poten te zetten.

  • D&A-finaliteit (tso) Plant- Dier- en Milieutechnieken  Optie Landbouw

Deze studierichting richt zich tot leerlingen met interesse voor praktisch werk binnen en buiten in de landbouw (veeteelt, machines, grondbewerkingen, landbouwteelten), tuinbouw (groenten, bloemen, fruit, tuinaanleg of -onderhoud), de natuur en met huisdieren.
Plant-, dier- en milieutechnieken is een theoretisch-praktische studierichting.
Je krijgt een brede basisvorming (talen, wiskunde, wetenschappen, ..).
In deze richting krijg je volgende specifieke vakken en toepassingen:

  • chemie (eigenschappen van stoffen, chemische formules, reactievergelijkingen, ...)
  • biologie van dieren en planten
  • aardwetenschappen (bodemkunde, ecologie, ...)

Daarnaast leer je basisvaardigheden om het gebruik, onderhoud en herstellingen van machines en technische installaties uit te voeren.
Je leert ook respectvol, verantwoord, diervriendelijk, ecologisch en duurzaam omgaan met de agrarische en groene sector.

  

Landbouw in de derde graad en het zevende jaar 

  • A-finaliteit (bso) – Landbouw
  • D&A-finaliteit (tso) – Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen Optie Landbouw

Ons landbouwonderwijs leidt jonge mensen op tot vakbekwame mensen. Je kan later een eigen landbouwbedrijf leiden of een job vinden in de brede agrarische sector. Je krijgt in de technische richting naast een ruime algemene vorming een technisch-wetenschappelijke vorming in de vakken groenteteelt, akkerbouw, veeteelt, bedrijfsadministratie, wetgeving,... Een stageperiode in het buitenland sluit je opleiding af. Wie voldoende competenties heeft, kan verder studeren.

In de beroepsafdeling is er een kleiner pakket algemene vorming. We leggen de nadruk op de technische vakken, de praktijk en de stage. In de praktijk leer je verzorgingstechnieken voor zowel plant als dier aan. Je leert ook machines juist afstellen en onderhouden. Je oefent alles verder in tijdens de stagedagen.

Via het zevende specialisatiejaar ‘veehouderij en landbouwteelten’ kan je je vervolmaken in de landbouw,vooral in veehouderij en teelten. Na dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs, net zoals een TSO-leerling na het zesde jaar.

Na een 6e TSO of 7e BSO kan je de Se-n-Se-opleiding (7e TSO) ‘bedrijfsleider landbouw’ met de opties ‘melkvee’ en ‘teelten’ volgen. Deze opleiding is op maat gemaakt voor jou indien je na het beëindigen van je landbouwstudies je nog één jaar verder wilt specialiseren. Alle opties bieden een mix van praktijk, theorie, sprekers, bedrijfsbezoeken en veel stage in binnen- en buitenland. Je komt 2 dagen per week naar school, de rest kan je flexibel invullen. Dit is een ideale overgang naar het werkveld!

  

 

Dier en Milieu – Duaal

Je kan de derde graad A-finaliteit (bso) ook volgen in een duale opleiding. Duaal leren is een combinatie van ‘leren op school’ (2 dagen/week) en ‘leren in een bedrijf’ (3 dagen/week). Op school krijg je naast de algemene vorming ook beroepsgerichte vorming. Op de werkleerplek leer je onder begeleiding van een mentor zowel de theoretische kennis als de praktische vaardigheden die het beroep inhouden.

Je krijgt een trajectbegeleider op school, jouw persoonlijke coach die je helpt doorheen jouw leerproces. Hij/zij houdt ook nauw contact met de mentor in het stagebedrijf.

Je behaalt een identiek getuigschrift of diploma zoals in het gewone traject in het secundair onderwijs. Wie niet slaagt voor de algemene vorming, kans alsnog een certificaat van beroepskwalificatie behalen.