Landbouw

 

Optie landbouw in de tweede graad

In de optie landbouw oefen je verzorgingshandelingen van rundvee en varkens in, zoals ijzer inspuiten, verhokken, klauwen verzorgen, scheren… Dit gebeurt door werkplekleren op een tiental landbouwbedrijven in de regio Roeselare. Zo maak je kennis met verschillende soorten huisvesting, (melk)machines, voedersystemen, enz. De werking van tractoren en machines kan je op school zelf uittesten. Je diept ook een tweetal modelteelten van zaaien tot oogsten uit.

  

Landbouw in de derde graad en het zevende jaar 

Ons landbouwonderwijs leidt jonge mensen op tot vakbekwame mensen. Je kan later een eigen landbouwbedrijf leiden of een job vinden in de brede agrarische sector. Je krijgt in de technische richting naast een ruime algemene vorming een technisch-wetenschappelijke vorming in de vakken groenteteelt, akkerbouw, veeteelt, bedrijfsadministratie, wetgeving,... Een stageperiode in het buitenland sluit je opleiding af. Wie voldoende competenties heeft, kan verder studeren.

In de beroepsafdeling is er een kleiner pakket algemene vorming. We leggen de nadruk op de technische vakken, de praktijk en de stage. In de praktijk leer je verzorgingstechnieken voor zowel plant als dier aan. Je leert ook machines juist afstellen en onderhouden. Je oefent alles verder in tijdens de stagedagen.

Via het zevende specialisatiejaar ‘veehouderij en landbouwteelten’ kan je je vervolmaken in de landbouw,vooral in veehouderij en teelten. Na dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs, net zoals een TSO-leerling na het zesde jaar.

Na een 6e TSO of 7e BSO kan je de Se-n-Se-opleiding (7e TSO) ‘bedrijfsleider landbouw’ met de opties ‘melkvee’ en ‘teelten’ volgen. Deze opleiding is op maat gemaakt voor jou indien je na het beëindigen van je landbouwstudies je nog één jaar verder wilt specialiseren. Alle opties bieden een mix van praktijk, theorie, sprekers, bedrijfsbezoeken en veel stage in binnen- en buitenland. Je komt 2 dagen per week naar school, de rest kan je flexibel invullen. Dit is een ideale overgang naar het werkveld!