Jaarproject stallenbouw : “Braadkippenstal”

Maandag 19 november bezocht 7BL een braadkippenstal in opbouw. Dit bezoek kadert in een jaarproject stallenbouw. Volgens de interesse werkt de ene groep rond een pluimvee-, rundvee- of varkensstal. We kregen uitleg van de firma’s Morti en de firma Dejaegher. We kregen een interessante uitleg zowel van de buitenconstructie en de binneninrichting. We kregen heel wat tips hoe een moderne pluimveestal er moet uitzien. Deze tips zullen zeker meegenomen worden in de verdere uitwerking van het project van de leerlingen. Dit bezoek werd bovendien volledig zelf georganiseerd door 7BL! Dank ook aan de firma’s voor hun uitleg.

0 Points