Fytolicentie verplicht vanaf 2015! VABI bereidt zijn leerlingen nu al voor.

-Foto’s van de IPM stand op de opendeurdag.
VABI bereidt de land- en tuinbouw leerlingen nu al voor op de fytolicentie en IPM, in samenwerking met de professionele sector.
De fytolicentie doet zijn intrede in 2013 en wordt verplicht vanaf 2015. IPM (Integrated Pest Management) of geïntegreerde bestrijding wordt een Europese verplichting vanaf 2014. Alle land- en tuinbouwsectoren zullen moeten bewijzen dat zij wel degelijk oog hebben voor geïntegreerde bestrijding. Het herkennen van schadelijke en nuttige insecten is daarbij een essentieel onderdeel. Maar ook de kennis over en het oordeelkundig gebruik van selectieve insecticiden die de nuttige insecten sparen. Tijdens de lessen gewasbescherming, die onze leerlingen voorbereiden op de toekomstige fytolicentie, wordt heel veel tijd uitgetrokken om de geïntegreerde bestrijding eigen te maken aan de leerlingen. De fytolicentie doet zijn intrede in 2013 en wordt voor iedereen verplicht vanaf 2015. en VABI werkt ook samen met het PCS, Inagro en Biobest om deze doelstellingen te verwezenlijken. Het PCS zorgt voor waarnemingsmateriaal dat verspreid staat op ons schooldomein (paardekastanjemineermot, fruitmot, buxusmot, thuyamineermot enz…). Inagro bezorgt ons leerrijk materiaal in verband met waarnemingen in de groenteteelt en wij volgen hun waarschuwingsberichten. Biobest tenslotte helpt ons met de biologische plaagbestrijding.
Al deze organisaties namen deel aan de ‘IPM stand’ op de opendeurdag. Het was een leerrijke tentoonstelling, waar je de zowel de nuttige als schadelijke insecten in levende lijve kon waarnemen. Niet zomaar een tentoonstelling, want ook tijdens de lessen leren de leerlingen insecten in levende lijve herkennen.
Onze leerlingen land- en tuinbouw worden nu al voorbereid op 2014. Het jaar dat IPM verplicht wordt, net zoals de fytolicentie, maar ook het jaar waarin men streng zal toezien op de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in het water. Puntvervuiling, fytobak en biofilter, vul- en spoelplaats, het zijn absoluut geen onbekende begrippen voor onze leerlingen. Zij zijn immers de toekomst die straks zullen zorgen voor een harmonieuze samenwerking tussen milieu en gewasbescherming.
-Foto’s van de IPM stand op de opendeurdag.
0 Points