Exterieurbeoordeling derde graad Landbouw

Op woensdag 20 november ’13 gingen alle leerlingen van de derde graad Landbouw naar de familie Schramme te Dudzele.

Dit is een bedrijf met zowel melk- als vleesvee. Twee inspecteurs van CRV gaven er uitleg en duiding over hoe de exterieurbeoordeling van een rund gebeurt. Bij melkvee wordt gekeken naar openheid, kruisligging, beenstand achter en beenstand zij, vooruieraanhechting, ophangband, … . Bij vleesvee beoordelen we  bekkenbreedte, schouderbespiering, dijen zijaanzicht en achteraanzicht, beenwerk, spronggewricht,… .

Na de uiteenzetting door de inspecteurs van CRV gingen de leerlingen zelf aan het werk en voerden ze zelfstandig een beoordeling uit van een aantal runderen.

0 Points

Volgend Artikel