Eerste graad

Eerste graad

Bekijk hier de studiefiche en lessentabellen van het 1ste leerjaar A - (Technisch)
Bekijk hier de studiefiche en lessentabellen van het 2de leerjaar A - (Technisch)

Bekijk hier de studiefiche en lessentabellen van het 1ste leerjaar A - STEM (Biotechnische Wetenschappen) 
Bekijk hier de studiefiche en lessentabellen van het 2de leerjaar A - STEM (Biotechnische Wetenschappen) 

Bekijk hier de studiefiche en lessentabellen van het 1ste leerjaar van de B-stroom
Bekijk hier de studiefiche en lessentabellen van het 2de leerjaar van de B-stroom

       

In de eerste graad A-stroom (STEM) ga je probleemoplossend aan de slag in biotechnologische, wetenschappelijke en wiskundige projecten, alsof je een kleine ingenieur bent! De nadruk ligt op het onderzoekend leren, dus proces is belangrijker dan product. Gebruik van kennis (inzicht) is belangrijker dan het “weten” op zich.  Actief leren is belangrijk.  Je gaat in team aan de slag met medeleerlingen tijdens projectwerk. Je past al onderzoekend de wetenschappelijke methode toe om je denken te ontwikkelen.  De richting 1A-STEM bereidt je voor op het tweede jaar biotechnische wetenschappen

In  de eerste graad A-stroom (Technisch)  krijg je theoretische kennis over planten en dieren. Daarnaast leer je ook praktische vaardigheden aan.  In het vak ‘Agrarische technieken’ leer je wat gezonde voeding is en hoe die geproduceerd wordt. Daarnaast leer je ook basisbegrippen over plant, dier en milieu.  In het vak ‘Techniek’ maak je kennis met elektriciteit, energie, mobiliteit, voeding en land- en tuinbouw. Wat je daar leert, gebruik je in projecten. Je bereidt je  voor op de richting Plant-, Dier- en Milieutechnieken.

In de eerste graad B-stroom ligt de nadruk op praktische vaardigheden met planten en dieren.  De algemene vorming zorgt dat je een goede basis krijgt voor het verder verloop van de opleiding.  In het vak ‘Techniek’ komen thema’s als hygiëne, voeding, veiligheid en gezondheid uitvoerig aan bod.  Je krijgt een kennismaking met landbouw, tuinbouw en dierenzorg en je wordt voorbereid op de richting Plant, dier en milieu.