Optie dierenzorg in de tweede graad

  • A-finaliteit (bso)– Plant-Dier-Milieu Optie Dierenzorg (met accent op sport)

Heb je een levendige belangstelling voor planten, dieren en milieu? Wil je leren over planten en dieren en hun verzorging? Ben je graag praktisch bezig? Droom je van een job in de sector van planten en dieren? Dan kan je vanaf de tweede graad PDM – optie Dierenzorg volgen.

In de tweede graad PDM, optie dierenzorg, krijg je extra lessen ‘dier’. Je bent dan vooral aan het werk op de schoolhoeve in de Wagenstraat, net buiten het centrum van Roeselare. Je verzorgt er o.a. knaagdieren, schapen, Shetlandpony’s, vogels en hoenderen. Op het schooldomein leer je alles over vissen en reptielen in de aquaterraklas of je gaat bijvoorbeeld aan de slag in de kennel waar je de honden verzorgt en africht.

Ben je een echte sportieveling? Dan kan je er voor kiezen om 2 uur Dier & Milieu per week te vervangen door 2 uur extra sport.

  • D&A-finaliteit (tso) – Plant- Dier- en Milieutechnieken Optie Dierenzorg

Je hebt een levendige belangstelling voor planten, dieren en milieu. Je bent graag praktisch bezig, maar je wil ook de theoretische achtergrond kennen. Dan is deze D&A-richting iets voor jou. Je wordt er voorbereid op een job in de wereld van planten en dieren of op een professionele bachelor in het hoger onderwijs

Dierenzorg in de derde graad en in het zevende jaar

  • A-finaliteit (bso) Dierenzorg

In de derde graad Dierenzorg diep je je kennis verder uit over de inwendige en uitwendige bouw van dieren, hun voeding, hun huisvesting en hun verdere verzorging. Je volgt praktijkles op de schoolhoeve in de Wagenstraat (Roeselare) of in de aquaterraklas, het knaagdierenlokaal, het hondentrimlokaal of de hondenkennel op het schooldomein.

Na het zesde jaar bso kan je een zevende jaar ‘gespecialiseerde dierenverzorging’ volgen. Na dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs, net zoals een tso-leerling na het zesde jaar. Dit diploma vergroot je kansen bij werkaanbiedingen in onder andere de openbare sector (gemeente, provincie, …).

D&A-finaliteit (tso) Dier-en Landbouwtechnische wetenschappen Optie Dierenzorg

De tso-afdeling besteedt meer aandacht aan theoretische kennis en biedt je daardoor ruime kansen tot verdere studies. Je krijgt daarom meer theoretische vakken en minder praktijkvakken. Onze beroepsafdeling daarentegen is er voor jongens en meisjes van wie handvaardigheid en werkkracht de grootste troef is. In het lessenrooster is er dan ook meer praktijk en minder algemene vorming voorzien.

Virtuele rondleiding praktijk dierenzorg

Nog enkele filmpjes, opgenomen na de heropstart van de lessen voor de zesdes mei en juni 2020