Derde graad TSO Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen

Optie landbouw

Ons landbouwonderwijs leidt jonge mensen op tot vakbekwame mensen. Je kan later een eigen landbouwbedrijf leiden of een job vinden in de brede agrarische sector.

Je krijgt in de technische richting naast een ruime algemene vorming, een technisch-wetenschappelijke vorming in de vakken groenteteelt, akkerbouw, veeteelt, bedrijfsadministratie, wetgeving,...

Een stageperiode in het buitenland sluit je opleiding af. Wie voldoende competenties heeft, kan verder studeren.

Wat na de derde graad

Door de theoretische aard biedt deze opleiding ruime kansen tot verdere studies.

Je kan ook in VABI de Se-n-Se-opleiding (7e TSO) 'bedrijfsleider landbouw' met de opties 'melkvee' en 'teelten' volgen. Deze opleiding is op maat gemaakt voor jou indien je na het beëindigen van je landbouwstudies je nog één jaar verder wilt specialiseren. Alle opties bieden een mix van praktijk, theorie, sprekers, bedrijfsbezoeken en veel stage in binnen- en buitenland. Je komt 2 dagen per week naar school, de rest kan je flexibel invullen. Dit is een ideale overgang naar het werkveld!

Meer info over Se-n-Se 7TSO Melkvee via deze link: https://ydfc.blog/programma/