Derde graad BSO Landbouw

Ons landbouwonderwijs leidt jonge mensen op tot vakbekwame mensen. Je kan later een eigen landbouwbedrijf leiden of een job vinden in de brede agrarische sector.

In de beroepsafdeling is er een kleiner pakket algemene vorming. We leggen de nadruk op de technische vakken, de praktijk en de stage. In de praktijk leer je verzorgingstechnieken voor zowel plant als dier aan. Je leert ook machines juist afstellen en onderhouden. Je oefent alles verder in tijdens de stagedagen.

Wat na het zesde jaar?

Via het zevende specialisatiejaar 'veehouderij en landbouwteelten' kan je je vervolmaken in de landbouw, vooral in veehouderij en teelten. Na dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs, net zoals een TSO-leerling na het zesde jaar.

Je kan ook in VABI de Se-n-Se-opleiding (7e TSO) 'bedrijfsleider landbouw' met de opties 'melkvee' en 'teelten' volgen. Deze opleiding is op maat gemaakt voor jou indien je na het beëindigen van je landbouwstudies je nog één jaar verder wilt specialiseren. Alle opties bieden een mix van praktijk, theorie, sprekers, bedrijfsbezoeken en veel stage in binnen- en buitenland. Je komt 2 dagen per week naar school, de rest kan je flexibel invullen. Dit is een ideale overgang naar het werkveld!

Meer info over Se-n-Se 7TSO Melkvee via deze link: https://ydfc.blog/programma/