Buitenlandse stage 6TSO en 7BSO Landbouw

Reeds meer dan 15 jaar organiseert het VABI met z’n afdeling landbouw buitenlandse stages, en dit vooral in Nederland en Frankrijk. Sinds kort is ook Denemarken aan boord gekomen. Dit jaar vertrekken opnieuw 26 leerlingen uit het 6de jaar TSO landbouw en het 7de jaar BSO landbouw naar het buitenland, en dit voor 2 weken in de maand maart. Voor het eerst is dit met een beurs van “Leonardo da Vinci”, onder het motto van “Een leven lang leren”. De leerlingen worden tewerkgesteld op een landbouwbedrijf. Het land van bestemming is ofwel Nederland, Frankrijk of Denemarken. De landen zijn heel divers op vlak van taal en cultuur, maar ook op vlak van landbouw.  Naar keuze van de leerling komen de leerlingen terecht op een gespecialiseerd of gemengd bedrijf. De meest voorkomende takken op deze bedrijven zijn rundvee, varkens, akkerbouw en/of groenten. Het familiaal karakter van de bedrijven vinden we heel belangrijk. Zo verblijven de leerlingen meestal in een gastgezin en ervaren ze andere gewoontes op sociaal en cultureel vlak. Het weekend is dan ook uiterst geschikt om met het gastgezin culturele uitstappen te doen. We doen verschillende landen/streken aan omdat iedere streek z’n eigenheid heeft op gebied van landbouw, bv. de streek van Nantes is gekend voor z’n groenten, Normandië voor het rundvee. In de school zal tijdens en buiten de lessen regelmatig stil gestaan worden bij de cultuur en de taal van ieder land. Momenteel worden de leerlingen voorbereid op hun stage. We zijn er van overtuigd dat een buitenlandse stage voor deze studenten een echte levenservaring zal zijn. Op onderstaande foto ziet u de groep leerlingen die dit schooljaar op buitenlandse stage vertrekt (6TSO en 7BSO landbouw).

 

de groep leerlingen die dit schooljaar op buitenlandse stage vertrekt (6TSO en 7BSO landbouw).

De groep leerlingen die dit schooljaar op buitenlandse stage vertrekt (6TSO en 7BSO landbouw).

Foto’s van de buitenlandse stage van vorig schooljaar 2011-2012 vind je hier

0 Points