Biotechnische Wetenschappen? In VABI!

In tegenstelling tot wat er hier en daar in de pers verschijnt, blijft deze mooie studierichting verder bestaan in onze school.Het decreet over de modernisering van het secundair onderwijs heeft een nieuwe matrix of overzicht gemaakt en daarin de studierichtingen herschikt en herbenoemd. Het is zo dat onze huidige richting ‘Biotechnische Wetenschappen’ in de nieuwe structuur omgezet wordt tot ‘Biotechnologische en Chemische Wetenschappen.’
De naam wetenschappen duidt hier op een doorstroomgerichte opleiding. Deze prachtige opleiding bestaat bij ons al meer dan 30 jaar en is een sterk wetenschappelijke STEM-opleiding die zich vooral richt op de biowetenschappen. Al deze leerlingen studeren verder en volgen een bachelor of een master-opleiding.

Deze richting verdwijnt dus allerminst maar blijft wel degelijk bestaan in VABI! Waarschijnlijk wordt deze opleiding qua leerplan nog sterker gemaakt om nog meer doorstroomgerichte kansen te geven. Meer info kan u vinden op onze website en in de bijhorende lessentabellen.

1 Points