Bezoek zeugen- en vleesvarkensstal ILVO Melle

 

Onlangs  bezocht de derde graad TSO landbouw optie veehouderij in preview de nieuwe zeugen- en vleesvarkensstal van het ILVO te Melle.

De zeugenstal biedt plaats aan 105 zeugen in het drie-weken systeem en 600 biggen. De vleesvarkensstal biedt plaats voor 750 varkens. Er werd voor dit systeem gekozen omwille van de arbeidsspreiding. De nieuwe stal is volledig op maat om heel wat uiteenlopende onderzoeken mogelijk te maken.

Bedoeling is ook dat studenten diergeneeskunde, bio-ingenieur en bachelor agro- en biotechnologie praktijklessen en/of stage kunen doen in deze stal. Het werd een U-vormig gebouw met aan de ene kant de vleesvarkensafdeling, aan de andere kant de zeugenafdeling. Er werd heel wat aandacht besteedt aan de grote hygiënesluis. De studenten, medewerkers en bezoekers moeten zich douchen en bedrijfskledij aantrekken alvorens de stal te betreden.

 Welke onderzoeken?

In deze stallen zullen onder andere onderzoeken gebeuren naar alternatieven voor onverdoofde chirurgische castratie, het gebruik van antibiotica, optimaal evenwicht tussen technische prestaties en economische resultaten (voederverbruik), gedrag en welzijn van de varkens. Ook de PAS-problematiek zorgt voor onderzoek naar ammonia reducerende maatregelen.

 

Vleesvarkensafdeling

De stal heeft 16 compartimenten voor vleesvarkens, die gescheiden zijn tot in de mestkelder met gescheiden voederbakken, weegschalen, stockage voor proefvoeders. De ene afdeling is uitgerust met een modulaire luchtwasser waarbij biologische en chemische luchtwassystemen getest kunnen worden. De andere afdeling met schuine putwanden (systeem V-4.7). Er zullen heel wat onderzoeken naar de luchtkwaliteit bij de vleesvarkens uitgevoerd worden in relatie met de groei en voederconversie.

Binnen de compartimenten zorgt de opdeling in kleinere hokken ervoor dat de onderzoekers op een wetenschappelijk verantwoorde manier voeders of managementaanpassingen kunnen vergelijken.

 

Zeugenstal

De zeugen blijven in stabiele groepen. De drachtafdeling heeft 4 zones met telkens 16 ligboxen met uitloop en de zeugen beschikken ook over een ingestrooide ligruimte. De dekafdeling heeft smalle mestkanalen met een rooster met verhoogde mestdoorlaat.

De kraamafdeling heeft 32 kraamhokken in twee afdelingen. De roostervloer werd aan de ene kant met noppen en aan de andere kant zonder noppen uitgevoerd. Hier werd met mestpannen gewerkt.

De biggenafdeling werd uitgewerkt in twee delen. Een deel met proefhokken voor 6 biggen, de andere hokken voor 26 biggen.

 

0 Points