Bezoek gemengd bedrijf te Wijtschate

De leerlingen van 5 en 6 TL optie veeteelt bezochten het gemengd bedrijf van Bert Hanssens te Wijtschate. Hij baat er samen met zijn vrouw een gemengd bedrijf uit met 70 melkkoeien en een gesloten varkensbedrijf. Hij bouwde 2 kippenstallen om tot vleesvarkensstallen. Om aan de emissiewetgeving te voldoen werkt hij met het VeDoWS – systeem. De vaste fractie wordt met een schraper weggetrokken, de vloeibare fractie komt terecht in een giergoot.

0 Points