Bedrijfsverzorgers voor één dag

VABI organiseerde op donderdag 13 februari een solidariteitsdag. De leerlingen van 6 TSO land- en tuinbouw kozen ervoor om op deze dag hulp en assistentie te bieden aan een land- of tuinbouwbedrijf samen met een bedrijfsverzorger van Agro Bedrijfshulp . De kernopdracht van Agro Bedrijfshulp is assistentie bieden aan land- en tuinbouwbedrijven in geval van ziekte, ongeval, sterfgeval of andere buitengewone familiale omstandigheden. Wie lid wordt van Agro Bedrijfshulp kan een beroep doen op hun dienst.

De leerlingen vertellen hun ervaringen in dit artikel : bedrijfsverzorgers voor één dag. 

image001

0 Points