Bedrijfsbezoeken melkvee provincie Antwerpen.

‘In september hebben de leerlingen van het 7de specialisatiejaar melkvee een ganse dag bedrijfsbezoeken gedaan in de provincie Antwerpen.’

0 Points