7de TSO Se-n-Se Bedrijfsleider landbouw/tuinbouw

De studierichting Se-n-Se “Bedrijfsleider Landbouw”, nu met 9 specialisaties.

advertentie ODD SenseIn Roeselare en de regio er rond vinden we een zeer intensieve landbouw terug: dit gaat van pluimvee over rundvee en varkens, tot en met groenten. Vandaar de nood in de streek aan gespecialiseerde opleidingen. Vanaf volgend schooljaar kan iemand na z’n landbouwstudies in Roeselare één van de vijf opleidingen, onder de noemer Se-n-Se “Bedrijfsleider Landbouw”, volgen: melkvee, vleesvee, varkens, pluimvee of teelten. De troeven van deze richting hoef je niet ver te zoeken: ten eerste sterk gespecialiseerd, ten tweede zeer praktisch en ten derde slechts één jaar. De ambities beperken zich niet tot de eigen provincie: het aantal lesdagen in Roeselare zelf is beperkt en er wordt sterk ingezet op stage in eigen streek.
Nu ook de opties Bedrijfsleider Tuinbouw : Groenteteelt, Boomteelt, Bloementeelt

De gloednieuwe brochure 2017 over onze nieuwe richting 7e TSO Bedrijfsleider Landbouw & Bedrijfsleider Tuinbouw is klaar! Het eerste schooljaar met onze toekomstige bedrijfsleiders zit er bijna op, en  met succes! We kijken alvast uit naar een nieuwe lichting.  Alle info over dit zevende jaar en getuigenissen van de leerlingen dit jaar vind je in de  brochure sense bedrijfsleider Landbouw en  bedrijfsleider Tuinbouw

Informatie aanvragen over dit 7de TSO? Klik hier.

Kom naar de Infoavond op 3 juli 2017 om 19u : Meer info en aanmelding op onze Facebook Pagina, klik hier