Uniek in Vlaanderen!
Kies een specialisatie naar jouw keuze en stel 
 zelf je stagepakket samen!
Iedereen die interesse toont voor plantaardige productie is welkom.

Van de akkerbouwer die aardappelen en granen verbouwt, over de groenteboer die koolgewassen, prei, selder… in zijn teeltplan heeft (industrie en versmarkt), tot de tuinbouwer die aardbeien, witloof, sla, enz… teelt.

Iedere leerling kiest zijn eigen persoonlijke specialisatie binnen de teelten.  Op het stagebedrijf bij een land- of tuinbouwer leer je de praktijk. Op een stage in een mechanisatiebedrijf herstel en onderhoud je de machines eigen aan de teelt.
Op school en via bedrijfsbezoeken leer je de theorie rond de teelttechniek, rendabiliteit, mechanisatie en nieuwe technieken.

Dit alles vat je tijdens het studiejaar samen in een eindwerk waarmee je op het einde van het jaar aantoont dat je deze teelt onder de knie hebt.

Je zal ook een buitenlandse stage doen en  beurzen bezoeken zoals Agritechnica in Hannover.

Samengevat , het 7de TSO Teelten biedt een studieaanbod op jouw maat!

Een 7de TSO Teelten kan je volgen na een 6de TSO of een 7de BSO binnen het studiegebied land- en tuinbouw, na een 6de TSO Biotechnische Wetenschappen. Je kan dit ook na een 1ste Bachelor (landbouw-tuinbouw) mits goedkeuring van de klassenraad.

Wil je meer info, stuur dan een mail naar luc.sohier@sint-michiel.be

Getuigenis student 7de TSO teelten : “Tijdens dit jaar heb ik 3 verschillende stages gedaan. Eerst bij een akkerbouwer, waar ik o.a. de veldwerkzaamheden in het najaar heb uitgevoerd. Mijn tweede stageplaats was een landbouwmechanisatiebedrijf. Daar heb ik herstellingen en onderhoud van tractoren uitgevoerd. Tenslotte wil ik nog ervaren hoe het er op een aardappelverwerkend bedrijf aan toe gaat. Door deze verschillende stages te doen heb ik betere werkmethodes leren kennen die ik nu op ons bedrijf thuis kan toepassen.