Kansen om te groeien

In het eerste jaar heb je elke week een klasuurtje

In het eerste jaar zet je klasleraar je op weg tijdens een vast lesuur per week: het klasuur. Je leert er bijv. je boekentas maken en je krijgt ook heel wat nuttige leer- en examentips. Je leerkracht gaat ook na of je steun nodig hebt bij kleine of grotere problemen.

Remediëring

In het eerste jaar krijgen alle leerlingen een uur per week remediëring: je krijgt in kleine groepjes extra uitleg voor de vakken waarin het wat moeilijker loopt. In het tweede jaar krijgen alle leerlingen uit de A-stroom ook wekelijks remediëring, voor de leerlingen uit de B-stroom bepalen de leerkrachten wie naar de remediëring komt.

Kansen om te groeienICT

In het eerste en het tweede jaar krijg je volop de kans om je computervaardigheden bij te spijkeren. Dit komt in alle vakken aan bod, maar ook tijdens het klasuur en tijdens het remediëringsuur zetten we daar op in.