Zorg voor elke leerling

Je leerkracht en leerlingenbegeleiders bekijken samen met jou wat jij nodig hebt om te kunnen bloeien.

We bieden een brede basiszorg aan voor al onze leerlingen. Indien nodig gaan we in overleg met de ouders, de leerkrachten en het CLB over tot verhoogde zorg. Leerlingen met dyslexie kunnen bijv. gebruik maken van voorleessoftware. Voor de uitbreiding van de zorg werken we samen met verschillende ondersteuningsnetwerken.
Bekijk hier de lijst met basiszorg voor al onze leerlingen.